ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 248 מתאריך 28/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 12471מתקן הנדסי - בריכת עגל08/11/2005
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 12543שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד לולים חורפיש29/09/2005
הגליל המרכזיתוכניתג/ 13262שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח פולחן דתי ומתקנים הנדסיים, והתווית דרכים, ירכא
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 13885מחצבת שיש יפתח08/11/2005
עמק המעיינות, ירדנהתוכניתג/ 13909הרחבת מחצבת דושן09/08/2006
מנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 336קיבוץ מגל19/06/2006
שרונים, תל מונדתוכניתהצ/ 5/ 1/ 105/ אמזרח תל-מונד05/01/2012
רחובותתוכניתרח/ מק/ 238/ 2/ אהרחבת בית העלמין הצבאי
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 169מנחת ספורטיבי למטוסים קלים "שיטים"08/02/2005
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 51תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 51 - שכונת אל סייד - חורה17/01/2006