ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 483 מתאריך 06/09/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתג/ 8954שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, נצרת.08/11/2006
הגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 13507הרחבת הזורעים17/08/2005
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13656שרותי דרך עילבון מערב23/07/2007
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
הגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 14457הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרך13/03/2007
טייבהתוכניתטב/ 2260/ 2.
ראש העיןתוכניתמח/ 167כביש מס' 10 ראש העין - חיבור לכביש 444.11/08/2009
שורקות, גן רוה, בית עובדתוכניתבר/ 279בית עובד
טייבהתוכניתטב/ 3068שינוי יעוד מאזור חקלאי07/03/2010
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 25תוכנית צש/ 4/ 22/ 2528/11/2005
שורקותתוכניתמח/ 210דרך מס' 4 ? מחלף אשדוד צפון22/12/2011
טייבהתוכניתטב/ 3137מחקלאי למסחר ומשרדים, מחקלאי לש.פ.פ.(מקום התכנית בדרך 444)
ראש העיןתוכניתרנ/ 300/ אשכונה E בראש העין.
ראש העיןתוכניתרנ/ 275/ אשכונה D הקמת שכונת מגורים.
ראש העיןתוכניתרנ/ 280/ אמתחם F שכונת מגורים.15/02/2012
דרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 29רח' משאבים, קביעת: אזור לחלוקה, הוראות בניה, ש.צ.פ. התווית דרכים חדשות.
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 266שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל:מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.10/07/2008
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 267שינוי יעוד מקרקע חקלאית ל: מגורים, כבישים, ש.צ.פ., ש.ב.צ. קדימה.23/06/2008
יבנה, ראשון לציון, שורקותתוכניתמח/ 148פרוזדור מסילת הברזל בקטע ראשל"צ - פלשת.30/11/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 275שינוי מקרקע חקלאית למגורים, לכבישים, לש.צ.פ., ולש.ב.צ.31/07/2008
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 337הרחבת רמת אפעל23/06/2008
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 20מפגש יד מרדכי15/11/2005
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל07/07/2005
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
ראש העיןתוכניתתממ/ 3/ 56תכנית מתאר מחוזית מחוז מרכז-שינוי מס' 56 - ראש העין27/12/2005