ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 250 מתאריך 26/10/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 12659פארק יער רמת אדמית26/12/2007
בקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
מרום הגליל, צפתתוכניתג/ 13354מורדות המזרחיים של גוש הרי מירון16/10/2006
אצבע הגליל, הגליל העליון, מרום הגליל, צפת, חצור הגלילית, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 13872יער ביריה וגן לאומי נחל דלתון08/11/2006
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאמת/ אשקלוןמרחב תכנון אשקלון
נושאמת/ מצפה רמוןמרחב תכנון מצפה רמון.
נושאמת/ רמת נגבמרחב תכנון רמת נגב.
תוכניתתמא/ 37/ בתכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי צפוני18/12/2006
תוכניתתמא/ 38תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה18/05/2005
בקשה ועדה מקומיתתאב/ 27953שימוש חורג למסעדה.