ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 251 מתאריך 09/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל התחתוןתוכניתג/ 9778מחצבת הר קוץ.
מעלה הגלילתוכניתג/ 13170תחנת עין זיו18/05/2005
גזר, גני הדרתוכניתגז/ 13/ 29חלוקת מגרש 163 ל- 4 מגרשים- גני הדר.
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3219בית הקברות הלטיני27/02/2006
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילות06/04/2009
נושאולנת"עאישור פרוטוקול