ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 254 מתאריך 30/11/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606/ בשינוי יעוד שטח ממלונאות למוסד פרטי ודרך חדשה. מושב שורש04/09/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11058תכנית מפורטת קיבוץ אלונים09/07/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 11610גבעת אורנים - מעלות, מתאר 101/12/2011
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתג/ 12746ישוב קהילתי "זיו הגליל", הרחבה21/07/2008
יזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13390שכונת מגורים מערבית - 351 יח"ד איכסאל16/09/2010
משגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 14061שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמון29/03/2007
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 163שכונות אורות - קרית מלאכי05/01/2006
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נווה זיותוכניתתממ/ 2/ 41תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, שינוי מס' 41 - הרחבת הישוב נווה זיו28/02/2006
משגב, שגב (עצמון)תוכניתתממ/ 2/ 47תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי מס' 47 - הרחבת הישוב עצמון17/08/2005