ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 486 מתאריך 06/12/2004

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 884יעוד ואיתור שטחים למטרת חציבה - מחצבות עציונה.
טבריהתוכניתג/ 11254שינוי יעוד קרקע מאזור חקלאי לאזור איכסון ג' (מלונאות) מרכז ספורט, מרכזי12/12/2006
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12779הרחבה למגורים בטורעאן08/12/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית לחם הגליליתתוכניתג/ 13538בית לחם הגלילית - תוספת מבנני מגורים
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 14188שינוי יעוד נקודתי למגורים13/09/2005
נצרת, נצרת עיליתתוכניתג/ 14169שכונת גבעת ארמון ההגמון21/07/2008
תוכניתחכ/ מק/ 156/ ד/ 3מושב עופר שינוי מגורים בנחלה
תוכניתמ/ מק/ 56אום אל קוטוף - תחנת דלק
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3154הקצאת שטח לבניית מתחם מגורים בן 1800 יח"ד23/05/2012
נס ציונהתוכניתנס/ 200קטע כביש מאסף מרכזי נס-ציונה רחובות.
שורקותתוכניתמח/ 210דרך מס' 4 ? מחלף אשדוד צפון22/12/2011
חבל מודיעיןתוכניתגז/ 566/ 5מחלף התעשיה האווירית25/09/2006
דרום השרון, רמות השביםתוכניתהר/ 290/ 29רח' משאבים, קביעת: אזור לחלוקה, הוראות בניה, ש.צ.פ. התווית דרכים חדשות.
תוכניתעח/ מק/ 63/ 17/ 1חבצלת השרון תחנת דלק
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 356תחנת שאיבה לביוב-M-103/11/2005
שמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 9מרכז צוחר30/04/2006
שמעונים, אשכול, צוחרתוכנית7/ 03/ 152/ 14שכונת מגורים במרכז צוחר31/08/2005
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 60ישוב כפרי קהילתי מרחב עם חלוקים08/06/2005
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 175שדה תעופה תמנע - חבל אילות06/04/2009
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
מטה יהודהתוכניתתממ/ 1/ 45תכנית מתאר מחוזית -מחוז ירושלים- מחצבת עציונה
בקשה ועדה מקומיתגעל/ 2003094בקשה לשימוש חורג במקרקעין מחקלאי לחקלאי משולב עם תיירות.