ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 298 מתאריך 17/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 12815תוכנית מתאר לטובא זנגריה21/07/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 13136תכנית מתאר עין דור28/08/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 13884תכנית מפורטת - קיבוץ מזרע
משגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 14061שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמון29/03/2007
יזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14257אזור ספורט פנאי ונופש בכניסה לאכסאל - הרחבה לתכנית ג/12046
עירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 121תכנית מתאר זלפה.13/05/2007
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1003/ ארמת הנדיב12/01/2006
עמק לודתוכניתגז/ 342/ 7.
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 153אזור אשכולי פז - אשקלון23/11/2005
משגב, שגב (עצמון)תוכניתתממ/ 2/ 47תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי מס' 47 - הרחבת הישוב עצמון17/08/2005