ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 475 מתאריך 30/01/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית7791קביעת בינוי למגרש 021 וקביעת מספר הקומות המירבי ל-2 קומות - שכונת עין כרם08/11/2005
ירושליםתוכנית7408שנוי יעוד מש"פ למגורים לבניית בנין בן קומה אחת ליח"ד אחת - שכ' ראס אל עמוד17/08/2005
ירושליםתוכנית6372תוספות בניה וקומות לשם הרחבות דיור ולשם 24 יח"ד חדשות - רח' גדרה, רוממה תחתית
ירושליםתוכנית8739פיצול חלקה וקביעת קוי בנין חדשים,קביעת בינוי להקמת 2 בניני מגורים חדשים,שועפט24/01/2007
ירושליםתוכנית7475/ אתוספות לשם הרחבות ותוספת 3 יח"ד חדשות ומעלית - רח' עובדיה 9 א' - שכ' גאולה.20/12/2005
ירושליםתוכנית8684הרחבת מבנה תעשיה - הר חוצבים.31/08/2005
ירושליםתוכנית8248הריסת בניין והקמת חדש עבור מאפיה. רח' ולרו חיים 9, שכ' מקור ברוך.
ירושליםתוכנית8399הוספת קומת מקלט וארבע קומות לבניין קיים, הוספת 20 יח"ד חדשות. רח' יפו 35.03/11/2005
ירושליםתוכנית3830/ הקביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' סורוצקין 39 שכ' רוממה.27/09/2005
ירושליםתוכנית9484תוספת קומה להרחבת יח"ד קיימת, שימוש במרפסות כשטח עיקרי. הר' פרנק 13, בית וגן.24/12/2006
ירושליםתוכנית9351הרחבת יח"ד + תוספת קומה רביעית ללא תוספת יח"ד חדשות. רח' רפפורט, בית ישראל.31/08/2005
בית שמשתוכניתבש/ 112/ יחשינווי יעוד ממסחר למגורים. שטח בין סימטת ויצו לבין רח' הנשיא בן צבי- בית שמש.31/08/2005
ירושליםתוכנית6554קביעת בינוי לבניין חדש בן 2 קו' מעל קו' מרתף ליצירת יח"ד חדשה. יצחק שמי 2,ניות29/12/2005
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 430שינוי יעוד קרקע לאזור מגורים 2 מיוחד. ברקת 65-רכס חלילים, שכונה ח'. מבשרת ציון15/11/2005
ירושליםתוכנית9402שינוי יעוד אזור לאזור מגורים מיוחד, הרחבת יח"ד. רח' נבון 23, שכ' מקור ברוך23/06/2005
ירושליםתוכנית9518הגדלת שטחי הבניה המירב' בבניין,תוספת קו' לשימושים שונים. מסילת ישרים 1, נ-אחים07/02/2007
ירושליםתוכנית8016קביעת בינוי לתוספת 2 קומות לשם תוספת 4 יח"ד חדשות. רח' קב ונקי 1,שכ' מקור ברוך20/08/2006
ירושליםתוכנית8732שינוי יעוד אזור, הפיכת מרתף לשטח עיקרי, הוספת קומה ליצירת 2 יח"ד. ב-צפפא10/04/2006
ירושליםתוכנית9650שינוי יעוד שטח, קביעת בינוי לבניין בן 4 קו'-10 יח"ד. רח' אבן ספיר, נחלת-אחים13/09/2005
ירושליםתוכנית2200/ בתיקון טעות סופר שבתכנית 2200/ א. רח' בן ציון 2323/05/2006
ירושליםתוכנית9795שינוי יעוד אזור וקביעת קווי בניין חדשים לתוספות בניה. רח' יואל 16, מאה שערים17/08/2005
ירושליםתוכנית9751קביעת בינוי לתוספות בניה, הוספת קומה מובלעת בגג. רח' אבן שמואל 20, שכ' רמות23/06/2005
ירושליםתוכנית8998/ אשינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד קיימת.עין גדי 16/7,תלפיו17/08/2005
ירושליםתוכנית8404/ אשינוי בשטחי הבניה המאושרים-הפיכת שיטחי שירות לשטחים עיקריים.שערי תורה,בית ווגן13/09/2005
ירושליםתוכנית9850קביעת בינוי להרחבת חצר אנגלית, הרחבת מבואה והרחבת יח"ד קיימת. רח' רקם 5, מלחה23/06/2005
נצרתתוכניתג/ 10699הרחבת הדרך הקיימת מס' 60, שינוי למתאר, נצרת08/11/2010
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 10061הגדלת אחוזי בניה ומס' קומות ע"מ לתת לגיטימציה לבניין קיים, שינוי למתאר, כפ24/07/2005
הגליל העליון, עמיעדתוכניתג/ 11156דרך מס' 90 - צומת עמיעד12/01/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, סואעד (חמרה)תוכניתג/ 10748תכנית מתאר לישוב חמרה סוויעד24/04/2006
מרום הגלילתוכניתג/ 8292חמדת ימים, טירת יעל10/04/2011
עמק המעיינות, תל תאומיםתוכניתג/ 12508בריכת מים ליד תל תאומים23/07/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12707שינוי יעוד משטפ"פ לשטח שרותים שכונתיים בשכונת קדמאני במערב ירכא08/11/2005
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 12694תחנת תדלוק13/09/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12874שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' ושצ"פ בירכא07/07/2005
מגדל העמקתוכניתג/ 13057הרחבת יח"ד מ. העמק03/11/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13174שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למסחר באזור תעשיה ירכא08/06/2005
מטה אשר, אדמיתתוכניתג/ 13025מאגר אדמית20/11/2006
עכותוכניתג/ 13356מתחם מגורים מרכז העיר17/08/2005
גולןתוכניתג/ 13606שמורת טבע, רכס בשנית12/01/2006
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 13707שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למתקן הנדסי של מקורות צפונית לדיר אל אסד08/12/2005
הגליל המזרחי, שבלי, שבלי אום אל גנםתוכניתג/ 13800שינוי יעוד מחקלאי למגורים בגוש 1721526/06/2008
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13831שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד, לשכ' מגורים, שב"צ ומערכת דרכים, מרכז ג'דיידה מכר25/06/2006
הגליל העליון, יפתחתוכניתג/ 13885מחצבת שיש יפתח08/11/2005
נצרתתוכניתג/ 13997הרחבת שטח למגורים-נצרת:30/01/2007
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 14002שינוי ממבני ציבור ל- 5 מגרשי מגורים25/01/2006
הגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 14040הרחבת אזור משק חקלאי-חלקות א' בנחלה מס' 20 במושב ארבל:08/06/2005
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 14124אזור תעשיה בית העמק23/06/2005
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14109חלוקה למגרשים, הסדרת גישה מטורית ושינוי בגודל מגרש מינימלי וקוי בנין-ריינה:08/01/2009
יקנעם עיליתתוכניתג/ 14174שינוי בהוראות וזכויות בניה למרכז מסחרי-יוקנעם עילית:23/11/2005
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 14263תוספת קומה - מסארוה-כפר סולם:31/08/2005
עפולהתוכניתג/ 14293רחמני-אורנים-עפולה24/07/2005
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14326הגדלת % בניה, שינוי קווי בנין הרחבת דרך משולבת - כפר מנדא08/06/2005
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14321שינוי יעוד משטח חקלאי לאיזור מגורים, התווית הדרכים-מעיליא08/06/2005
מבוא העמקים, עין מאה'לתוכניתג/ 14365הרחבת שטח למגורים-עין מאהל18/05/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14422שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' (התויית דרך-מזרח ירכא)24/07/2005
עכותוכניתג/ 14507שכונת מגורים - אגרוף דרום25/07/2006
עכותוכניתג/ 14506שכונת מגורים - אגרוף12/12/2006
בקעת בית הכרם, נחףתוכניתג/ 14478שינוי יעוד משטח חקלאי למתקן הנדסי, חברת מקורות08/11/2005
טבריהתוכניתג/ 14499בית אבות נוף כנרת טבריה31/08/2005
עמק המעיינות, שדה נחוםתוכניתג/ 14649קיבוץ שדה נחום- הוראות בניה13/09/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 14834שנוי יעוד למגורים, מגוריםא' ודרך, מושב אבן מנחם08/06/2005
חיפהתוכניתחפ/ 1970/ גדרך הקישון, קטע מרכזי.27/03/2006
חוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 662"פתרון בעיה - מרכז עתלית"27/03/2006
קרית טבעוןתוכניתטב/ 216רח' השיטים - קרית טבעון09/07/2006
חיפהתוכניתחפ/ 2205הסדרת בניה קיימת תוך קביעת קווי בנין וזכויות בניה27/03/2006
חדרהתוכניתחד/ 848/ חשינוי נגישות ברח' הצבר ושלום צעירי23/11/2005
דרום השרון, צור נתןתוכניתשד/ 101/ 10/ 2הרחבת מושב צור נתן ע"י תוספת 92 יח"ד סה"כ.23/01/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1228/ 13.30/05/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 2003/ 8תוכנית פת/ 2003/ 830/01/2007
גזר, רמלה, מצליחתוכניתמח/ 209מחלפון מצליח דרך מס' 40 לרח' קלאוזנר.21/01/2010
דרום השרוןתוכניתשד/ 156/ 2זכויות בניה לחממה, משתלה ומחסן חקלאי על אדמה חקלאית.23/01/2008
שהםתוכניתשה/ 69/ 9/ 1089הוספת זכויות בניה בשטחי שרות ובשטח עיקרי (בניה בחלל הגג).11/09/2007
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 303/ אהגדלת אחוזי בניה בתחום מגרשי מגורים צמודי קרקע.20/08/2006
גזר, רמלהתוכניתמח/ 223מחלפון ביאליק דרך מס' 40 רח' ביאליק דוד רזיאל13/09/2005
נתניהתוכניתנת/ 552/ 27תוספת זכויות בניה (עיקרי+שרות), ותוספת 2 יח"ד הכל בקומה 17.שד' ניצה מע"ר.25/09/2006
נתניהתוכניתנת/ 548/ 23תוספת יח"ד וזכויות בניה בקומה שישית, קביעת קוי בנין, תוספת קומה.07/03/2010
אלעדתוכניתאל/ 195/ 1/ טתוספת שטח עיקרי של 436 מ"ר לשטח העיקרי הקבוע סה"כ 1670 מ"ר.13/03/2007
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 511/ 5שינוי יעוד משטח מסחרי עם ש.פ.פ. לשטח מסחרי מגורים א' קביעת הוראות בניה.25/07/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1261/ 40הגדלת מס' יח"ד,שינוי בקו צד,שינוי בקו בנין אחורי,קביעת הוראות בדבר בניית מרתף17/08/2005
שורקות, נחל שורק, יסודותתוכניתבר/ 251/ 1חלוקת אזור המגורים למגרשים למגורים א',הקצאת קרקע לצרכי צבור,אחוד וחלוקה בהסכמה29/09/2005
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 3אקספורט הדרי השרון, שינוי ממגורים א',למגורים מיוחד,ש.פ.פ.,הגדלת מס' יח"ד,קומו24/07/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 1200/ 5תוספת יח"ד 1 ל2 הקיימות,הגדלת השטח העיקרי המותר לבניה,קביעת הוראות למרתפים לעל24/07/2005
טייבהתוכניתטב/ 3233קביעת חזית מסחרית על מגרש,הקטנת קו בנין קדמי,קביעת חניה ציבורית,העלאת מס' יח"ד20/12/2005
רמת גןתוכניתרג/ 1018/ אמגורים ברח' ז'בוטינסקי22/03/2007
קרית אונותוכניתקא/ 364הגדלת שטח חלל הגג25/07/2006
אור יהודה-אזור, אזורתוכניתמאא/ 226מרכז מסחרי פרל סאדאב30/11/2006
רמת גןתוכניתרג/ 1206מגורים מיוחד29/03/2007
רמת גןתוכניתרג/ 1501מגורים (במקום מכללת שנקר)
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3374תוספת זכיות למגרש מסחרי בצומת איינשטייין-אבן גבירול23/11/2005
קרית אונותוכניתקא/ 371תוספת גלריה23/06/2005
שמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 02/ 303/ 28אזור BIG - ניר עם - שער הנגב31/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 129מבואה מערבית15/02/2007
רהטתוכנית17/ 02/ 223/ 15שינוי בזכויות בניה בתכנית מיתאר רהט31/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 136שכונת נווה זאב - פלח 7 - באר שבע17/08/2005
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 163שכונות אורות - קרית מלאכי05/01/2006
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 155חיבור לרשת הביוב העירונית - אשקלון12/01/2006
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 02/ 303/ 22/ אהרחבת אזור התעשיה - קיבוץ ברור חיל07/07/2005
דימונהתוכנית25/ 03/ 142שכונה נווה חורש - קטע מערבי08/11/2005
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 5הרחבת הישוב שדה צבי08/06/2005
באר טוביה, באר-טוביהתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 60דרך מס' 40 - קטע צומת גדרה - צומת ראם24/01/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 62מרכז שיקומי לנפגעי סמים - אזור תעשיה - באר שבע03/11/2005
תוכנית30/ 03/ 134/ 2מבני משק מושב חצבה17/08/2005
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 19מכון לטיפול בשפכים צוחר27/09/2005
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 167מסוף הכימיקלים בתחום מכלל אשקלון05/01/2006
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 65מתקן טיפול בשפכים - קדש ברנע17/08/2005