ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 488 מתאריך 07/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נצרתתוכניתג/ 11810תכנית מתאר נצרת03/06/2009
אצבע הגליל, טובא-זנגריהתוכניתג/ 12815תוכנית מתאר לטובא זנגריה21/07/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 13136תכנית מתאר עין דור28/08/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, מזרעתוכניתג/ 13884תכנית מפורטת - קיבוץ מזרע
משגב, שגב (עצמון)תוכניתג/ 14061שינוי לתכניות ג/3805, ג/ 9069, ג/ 9228 - עצמון29/03/2007
יזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 14257אזור ספורט פנאי ונופש בכניסה לאכסאל - הרחבה לתכנית ג/12046
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 424רובע מגורים - במדרון עראק אל שבאב, אום אלפחם.10/08/2011
עירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 121תכנית מתאר זלפה.13/05/2007
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1003/ ארמת הנדיב12/01/2006
עמק לודתוכניתגז/ 342/ 7.
תוכניתגז/ 436הרחבת רצועת מסילת ברזל קיימת בקטע החיבור נתב"ג - לוד.19/03/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2812גלילות דרום, חלק דרומי29/09/2005
אשדוד, אשקלון, באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 13חולות ניצנים
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 153אזור אשכולי פז - אשקלון23/11/2005
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 03/ 117/ 4מושב מבקיעים - הרחבה03/11/2005
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
תוכניתתמא/ 23/ 18תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל שינוי מס' 18 מסילת עירון - חדרה (מזרח) - עפולה07/09/2005
נושאולקחש"פ(3)דיון עקרוני
משגב, שגב (עצמון)תוכניתתממ/ 2/ 47תכנית מתאר מחוזית - מחוז הצפון - תמ"מ 2, שינוי מס' 47 - הרחבת הישוב עצמון17/08/2005