ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 205 מתאריך 07/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עמק המעיינותתוכניתג/ 11301איתור ויעוד שטחים למטרת חציבת אבן, והקמת מתקנים לעיבוד החומר הנחצב, מחצבת דושן
הגלבוע, עמק המעיינות, הגילבועתוכניתג/ 12910שמורת טבע נחל יששכר, ליד קיבוץ בית יוסף31/08/2011
הגליל העליון, צבעוןתוכניתג/ 13038צבעון - חלוקה למגרשים באיזור מגורים
הגליל המרכזיתוכניתג/ 13262שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח פולחן דתי ומתקנים הנדסיים, והתווית דרכים, ירכא
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14345שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד לתעשיה משולב במסחר, אזור תעשיה ירכא04/09/2006
יזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 14445חוות לולים30/04/2006
הגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 14556אזור מגורים, מצפה
הגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 14653חוות לולים , עין חרוד מאוחד20/12/2005
משגב, אשבלתוכניתג/ 14601תכנית מתאר מקומית-אשבל19/06/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, מעונהתוכניתג/ 14829שינוי יעוד למבני ציבור, מעונה23/07/2007
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 414/ תשמורת טבע ביצת נחל דליה08/02/2010
חוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ מק/ 76/ זתחנת תדלוק שירותי דרך, נוה ים
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ מק/ 1138הסטת תוואי דרך לתחנת רכבת פרדס חנה-כרכור07/06/2006
חוף הכרמל, מגדיםתוכניתחכ/ מק/ 12/ יבאיחוד וחלוקה ללא הסכמת הבעלים, שינוי גבול בין אזור מגורים ואזור חקלאי בנחלת 9615/07/2008
מנשה-אלונהתוכניתמ/ מק/ 67תכנית מפורטת לתחנת תדלוק -קציר חריש
לב השרון, שער אפריםתוכניתצש/ 7/ 22/ 8מ-"חקלאי", מ-מבני ציבור", "מדרכים" מ-"ש.צ.פ" ל-מגורים ש.צ.פ. ומתקנים הנדסיים.
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 31קלנסווה- שינוי מחקלאי לאזור מגורים א', הפקעת שטח לש.צ.פ.שינוי חלק מדרך למגורים25/09/2008
רמת השרוןתוכניתרש/ 763/ 1רצועת הנופש28/04/2010
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 02/ 234/ 29אזור תעשיה מבקיעים17/12/2008
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 126/ 1שמורת טבע נחלים גדולים - הרחבה29/12/2005
רעננהבקשה ועדה מקומיתרע/ מק/ 1/ 514נקלט כתכניתהרחבת בית עלמין רעננה
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 52תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 52 - ישוב כפרי מוצע (פארן ב')ערבה תיכונה22/03/2006
מנשה-אלונה, אלונה, עמיקםבקשה ועדה מקומיתמאל/ 20030149בקשה למתקן תקשורת בבריכת מים עמיקם
יזרעאליםבקשה ועדה מקומיתיזר/ 20030455שימוש חורג למבנים חקלאיים קיימים