ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 485 מתאריך 28/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5366שינוי יעוד שטח לאזור מעורב למסחר, משרדים ומלונאות תוספות בניה מעל השק"ם ותוספת05/02/2006
מטה יהודה, קרית ענביםתוכניתמי/ 400/ אשימור מבנה רפת היסטורי ואזור מסחרי - קרית ענבים.30/05/2006
ירושליםתוכנית8544קביעת בינוי ל-2 גלריות להרחבת מסעדה וחנות - רח' בית הדפוס 12 - שכ' גבעת שאול.19/06/2006
ירושליםתוכנית9039תוספת לשם הרחבה ותוספת מעלית חיצונית - רח' החי"ם - שכ' גבעת אורנים.27/02/2006
ירושליםתוכנית8154קביעת בינוי לתוספת בניה על פני 3 קומות באגף הצפוני של בניין.שכ' מעלות דפנה 12103/11/2005
ירושליםתוכנית6214/ אשינוי יעוד שטח, הוספת קומת מרתף עבור מחסן וחנייה מקורה. רח' כרמית 68, עין כרם.23/05/2006
ירושליםתוכנית9376שינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, תוספת 5 יח"ד, בית חנינה - דרך חזמא20/08/2006
ירושליםתוכנית8784שינוי יעוד שטח לאזור מגורים 1 מיוחד. הקמת בניין בן 5 קומות.ע' רפאים 51,מ' גרמנ30/04/2006
ירושליםתוכנית8666תוספות בניה והוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' רשב"ג 59, שכ' גונן.08/12/2005
ירושליםתוכנית9097קביעת תוספות בניה בקומת כניסה וקומה א' הקיימת בבניין. רח' קרם 4, שכ' מנחת.29/12/2005
ירושליםתוכנית9576תוספת קומה להרחבת דירות בקומה ג'. רח' חכמי לובלין 21, שכ' בית ישראל.13/09/2005
ירושליםתוכנית9530שינוי יעוד לצורך יצירת 2 יח"ד חדשות - שכ' בית צפפא08/08/2007
ירושליםתוכנית8949קביעת בינוי עבור תוספת קומה להרחבת דירה שמתחת. נתיב המזלות 11 ,שכ' פסגת זאב07/07/2005
ירושליםתוכנית9628הוספת שתי קומות ליצירת 4 יח"ד חדשות והגדלת הקומות הקיימות. שכ' בית חנינה.25/01/2006
ירושליםתוכנית9494שינוי יעוד אזור, הגדלת מספר הקומות ל5 קו' מעל למחסנים. רח' שאול המלך 19, סנהד'23/05/2006
ירושליםתוכנית9019שינוי יעוד אזור, תוספת קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות.רח' אבינדב 24, שכ' הבוכרים.29/12/2005
ירושליםתוכנית7526/ אהריסת מבנה ובניית בניין בן 7 קומות מעל 2 קומות תת-קרקעיות. כיכר ציון- מ' העיר.16/02/2006
ירושליםתוכנית9636קביעת בינוי להקמת בנין חדש, 4 קומות, מס' יח"ד מירבי 10, פרי חדש 51, זכרון משה17/07/2006
ירושליםתוכנית9531שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי להגדלת יח"ד קיימות. רח' גדעון האוזנר 5שכ' בית וגן23/06/2005
ירושליםתוכנית9625שינוי יעוד אזור, הרחבת יח"ד קיימות ע"י הוספת קומה. רח' יוסי בן יועזר 35, גונן08/11/2005
ירושליםתוכנית9391שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. פרנס 6, הר נוף31/08/2005
ירושליםתוכנית8917קביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות והוספת קומה חלקית. רשב"ג 32, גונן08/11/2005
ירושליםתוכנית10023שינוי עוד קרקע, השלמת קומה והוספת קומה שלם הרחבת יח"ד קיימת.רח' קק"ל 17,רחביה29/12/2005
ירושליםתוכנית9301קביעת בינוי להרחבות דיור באגף אחד, שד' לוי אשכול 19, שכ' מעלות דפנה03/11/2005
ירושליםתוכנית8941קביעת בינויים שונים בשטח. חפירה, תוספת מרפסת וחדר, ביטול קירות. הדישון 2, מנחת31/08/2005
ירושליםתוכנית9417/ אקביעת בינוי להרחבת 3 קומות . רח' יהודה הנשיא 23א', שכ' גונן ה'03/11/2005
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 606/ בשינוי יעוד שטח ממלונאות למוסד פרטי ודרך חדשה. מושב שורש04/09/2007
ירושליםתוכנית9464שינוי יעוד מ:שטח דרך ל:מגורים. בניית מבנה בן 24 קו' 180 יח"ד.השחם/מבוא המתמיד31/08/2005
מטה אשר, בוסתן הגלילתוכניתג/ 11474בוסתן הגליל, מתאר 1
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוני אבאתוכניתג/ 11594שינוי יעוד אלוני אבא, מתאר 103/11/2005
נצרתתוכניתג/ 11456הר הקפיצה, שינוי לג / 4070, מתאר 129/03/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12051הקמת שכונת מגורים בסכנין, באמצעות שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', סכנין09/08/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12048הקמת שכונת מגורים 'א' משולבת במסחר בצפון מזרח סכנין13/09/2005
הגליל העליון, חולתהתוכניתג/ 12339שכונה חדשה - חולתה27/09/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, שרידתוכניתג/ 12407קבוץ שריד - מתאר02/08/2006
מטה אשר, יחיעםתוכניתג/ 12423הרחבת קיבוץ יחיעם14/06/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12460תכנית מתאר לדרום מזרח סכנין - אזור ג/216/02/2006
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 12543שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח חקלאי מיוחד לולים חורפיש29/09/2005
משגב, צוריתתוכניתג/ 12575צורית - שינוי לג/ במ/ 127 וג/ 535724/04/2006
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12779הרחבה למגורים בטורעאן08/12/2005
עמק המעיינות, חמדיהתוכניתג/ 13059קיבוץ חמדיה - הרחבה קהילתית25/01/2006
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, בועיינה-נוג'יידאתתוכניתג/ 13274תכנית מתאר בועיינה נוג'ידאת19/03/2009
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 13288אליפלט - מגורים - מגרש 6707/02/2007
הגליל התחתון, הזורעיםתוכניתג/ 13507הרחבת הזורעים17/08/2005
נהריהתוכניתג/ 13636הגדלת אחוזי בניה ברח' גולומב 831/08/2005
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 13676שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מתקנים הנדסיים - תחנת שאיבה, ג'דיידה מכר31/08/2005
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 13774שינוי יעוד ממגורים לשצ"פ27/03/2006
טבריהתוכניתג/ 13802טבריה - שינוי לתכנית ג 684727/09/2005
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13823מרכז תעסוקה, חוסן29/12/2005
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13933שינוי יעוד נקודתי משב"צ לשטח מגורים א' בדרום מערב ירכא:09/07/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14005דרך לשכונה אורנים:
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14316הגדלת % בניה ומס' יח"ד במגרש 778 - שינוי תכנית ג/במ/62-מעלות28/11/2005
עפולהתוכניתג/ 14609הסדרת זכויות בניה, רח' אורנים, עפולה31/08/2005
טבריהתוכניתג/ 14652"המגנים", טבריה24/07/2005
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14727הסדרת מערכת דרכים מקומית, עילוט24/07/2005
נצרת עיליתתוכניתג/ 14725הגדלת יחידות דיור ואחוזי בניה ברח' קישון, נצרת עילית31/08/2005
מבוא העמקים, יפיעתוכניתג/ 14774שינוי בהוראות וזכויות בניה, יפיע03/11/2005
חוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 376סביוני עתלית.23/11/2005
מנשה-אלונה, מנשה, גן השומרוןתוכניתמ/ 276גן שומרון.26/06/2011
קרית אתאתוכניתכ/ 287/ אתוספת זכויות למגורים ג2 וקביעת ייעוד ציבורי לגן ילדים13/05/2007
חיפהתוכניתחפ/ 1597/ ג"כיכר האודיטוריום"10/04/2006
מנשה-אלונה, מנשה, מגלתוכניתמ/ 336קיבוץ מגל19/06/2006
זבולון, מורדות הכרמל, נשר, יגורתוכניתזב/ 200/ מכ/ 670מרכז ספורט ונופש, נשר28/11/2005
גלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, קיסריה, קיסריה .תוכניתחפאג/ 1256/ א/ חכ/ 263/ אשכונה 13 - קיסריה
מנשה-אלונה, מנשהתוכניתמ/ 354פארק נחל ברקן31/08/2005
טייבהתוכניתטב/ 2839הגדלת מספר קומות מ- 3 ל- 4 קומות.הגדלת מספר יחידות דיור,העלאת אחוזי בניה.12/01/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 170/ 19א.חלוקה חדשה למגרשים בהסכמת הבעלים.10/05/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 151שינוי האזור החקלאי,הדרכים והשטח לבניני ציבור,הקיימים בתחום התכנית לאזור מגורים
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1512איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.שינוי יעוד מאזור מגורים א ושצ"פ לאזור מגורים ג28/11/2005
נס ציונהתוכניתנס/ 124יצירת שכונת מגורים וקביעת שטחים למטרות ציבור.20/03/2008
לב השרון, נורדיהתוכניתצש/ 4/ 22/ 25תוכנית צש/ 4/ 22/ 2528/11/2005
גזר, שורקותתוכניתמח/ 215שיפור תוואי למסילת הרכבת לאזור יסודות ויצירת מפגש דו מפלסי עם כביש 3.09/08/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 11/ א/ 13שינוי ממגורים ב' לש.צ.פ. קביעת זכות מעבר להולכי רגל וכלי רכב בש.צ.פ.17/07/2006
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3075/ 17תכנית למבני ציבור, שינוי יעוד קרקע: משטח מסחרי, לש.ב.צ
מצפה אפק, סביוןתוכניתממ/ 4153שינוי יעוד מאזור משקי עזר לאזור מגורים א',הקטנת קו בנין לחזית לבריכת שחיה.
טירהתוכניתטר/ 2588ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2587הקטנת שביל ירוק בהתאם לקיים, קביעת הוראות בניה.05/03/2009
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 1/ גתוספת יח"ד, שטחי בניה עיקריים, איחוד וחלוקה במגרש 119 ד',09/12/2008
יבנהתוכניתיב/ 162/ 1/ 1הגדלת אחוזי בניה ותכסית קרקע, תוספת זכויות - משעול כרמים.09/07/2006
נתניהתוכניתנת/ 366/ 37ממגורים למגורים מיוחד, הוספת יח"ד, הוספת זכויות בניה,קביעת קוי בנין.
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 176/ 18/ 2שינוי תקן חניה13/09/2005
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 5/ גקביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה12/12/2006
יבנהתוכניתיב/ 208/ 1קביעת: שטחים עקריים ושטחי שרות, קוי בנין,מס' קומות,שינוי הוראה בדבר קיר משותף.05/02/2008
טירהתוכניתטר/ 2647ביטול חלק מש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק, קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2650ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לשביל ירוק,ביטול שביל והמרתו למגורים ג',קביעת הורא
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5007/ 6ניצול חלל גג הרעפים לחדר.27/03/2006
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 4/ 1/ 274שינוי יעוד מגרש ממגורים א' לא' מיוחד,הגדלת מס' יח"ד המותרות במגרש ל2 בבית אחד.10/05/2006
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 38הקמת 40 יח"ד , קביעת הוראות להכנת תכנית איחוד וחלוקה ללא הסכמת בעלים,16/12/2010
שורקות, גן רוה, גאליהתוכניתבר/ 198/ 12שינוי יעוד מגרש המיועד למבני ציבור למגרש המיועד למגורים א'.28/11/2005
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 7אחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי משטח פיתוח למשק עזר מגורים ומגורים מיוחד ודרך מוצעת.27/03/2006
חוף השרון, רשפוןתוכניתחש/ 13/ 29שינוי ביעוד "אזור מבני ציבור" לאזור מגורים בישוב חקלאי עפ"י משמ, קביעת קוי בני28/08/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 600/ 17/ א/ 6קביעת הוראות וזכויות בניה מותרים, קביעת הוראות לזכות מעבר.13/09/2005
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3367שינוי חלק ממגורים ג' לשביל להולכי רגל, קביעת: מבנים להריסה, קונטור לבניה מוצעת20/11/2006
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 5/ 20קביעת תוספת לשטחי בניה עיקריים, בקומות הגג, תוך ניצול חלל הגג הקיים.13/09/2005
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 109/ 11הרחבת דירות קיימות. תוספת: זכויות בניה, יחידות דיור, קומות.29/09/2005
רעננהתוכניתרע/ 1/ 541שינוי משטח בנין ציבורי למגורים ב' דמוי א', קביעת: מס' יח"ד, זכויות בניה, בינוי24/07/2005
רעננהתוכניתרע/ 1/ 547תוספת שטחים עיקריים ושטחי שירות.06/03/2006
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3334/ 1קביעת קו בניין ואחוזי בנייה למבנה קיים, שינוי חלק ממגורים ג' לדרך משולבת.21/05/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 329/ 3/ יט/ 1ביטול מסחר, הגדלת השטח למטרת מגורים.17/08/2005
רמת גןתוכניתרג/ 1500מגדלי ציר האילון02/08/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2597/ אמתחם רמז ארלוזורוב שינויי ייעוד שטח ציבורי למגרש בייעוד מגורים29/06/2009
הרצליהתוכניתהר/ 1936/ אביטול תוכנית הר/ 1936 - מנהרת שבעת הכוכבים24/07/2005
בני ברקתוכניתבב/ 105/ ס/ 2סוכות17/08/2005
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 265פארק בריטניה13/03/2007
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 48שמורת טבע בריכת זמורות03/11/2005
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 12תחנת שאיבה בתל שבע12/12/2006
בני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 41אזור נופש וספורט יער להב27/09/2005
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 54שמורת טבע במכתש הגדול29/12/2005
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 03/ 120/ 6הרחבת אזור מגורים - קיבוץ זיקים07/07/2005
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 112/ 19שינוי הסדרי תנועה וחניה במגרשים 701 ו- 801 - אזור ברנע אשקלון03/11/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 12שינוי בזכויות בניה - נחל בקע באר שבע17/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 33שינוי בזכויות בניה - נווה מנחם באר שבע31/08/2005
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 42מתחם השתתפות בנכסים17/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 106רחוב הפלמ"ח פינת רחוב חטיבת הנגב - העיר העתיקה - באר שבע24/07/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 2שינוי בזכויות בניה - רחוב אברהם אמיר שכונת רמות באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 15שינוי בזכויות בניה - שכונת נחל בקע - באר שבע31/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 159/ 13שינוי בזכויות בניה - רחוב יהויכין 9 - שכונה ו' - באר שבע31/08/2005
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 63מלון מלכת שבא - אילת12/01/2006
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 27מגרש 181 - מפעל לטיפול בפסולת מסוכנת E.S.C27/09/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 8שינוי בזכויות בניה - מגרש 295 רחוב הר תבור - רמות - באר שבע13/09/2005
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 189שכונת נווה אילן - אשקלון17/08/2005
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 49/ אמגרש 119 א' - החוף הצפוני - אילת20/08/2006