ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 206 מתאריך 21/02/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, הגליל העליון, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 12986הרחבת גן לאומי חצור12/12/2006
עמק המעיינות, עין הנצי"בתוכניתג/ 13332מאגר מיים ודייג
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14336ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל28/08/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14577בית אבות בכפר נין20/08/2007
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14955שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום08/11/2005
זבולוןתוכניתזב/ 194הרחבת מכון לטיהור שפכים איגוד ערים אזור חיפה - ביוב
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 291אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".20/02/2008
טייבהתוכניתטב/ 3151חלוקת המגרש להקמת מתקן הנדסי, הריסת המסומן להריסה.28/08/2006
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3414הקמת אזור למרכזים לוגיסטיים,מדרום לכביש 5 ובסמוך לצומת קאסם.ש.ב.צ וספורט,שצפ.02/04/2008
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 594/ אתכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה08/06/2005
רמת גןתוכניתקא/ 335דרך- חיבור המתחם הצפוני(תוכנית תממ/ 322) עם דרך אלוף שדה03/09/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 231מתקן טיהור ערערה בנגב21/09/2006
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 169ביג - אשקלון21/01/2010
תוכניתתמא/ 31/ א/ 20/ 1תכנית מתאר ארצית משולבת לבניה לפיתוח ולקליטת עליה - מחלף מאחז07/09/2005
רעננהבקשה ועדה מקומיתרענ/ 20030293הגדלת מחסן חקלאי קיים דיון חוזר
מטה יהודה, רמת רחלבקשה ועדה מקומיתמיה/ 20040272הקמת מתקן תקשורת בע"מ בגובה 18 מטר עבור אנטנות.