ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 300 מתאריך 21/03/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, מבוא ביתרבקשה ועדה מקומיתמיה/ 370845שימוש חורג ממחסן חקלאי לבית אריזה - מבוא ביתר
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14336ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל28/08/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14577בית אבות בכפר נין20/08/2007
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14955שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום08/11/2005
תוכניתחכ/ מק/ 156/ ד/ 3מושב עופר שינוי מגורים בנחלה
חוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ מק/ 76/ זתחנת תדלוק שירותי דרך, נוה ים
קסם, כפר בראתוכניתק/ 1009.
טייבהתוכניתטב/ 3151חלוקת המגרש להקמת מתקן הנדסי, הריסת המסומן להריסה.28/08/2006
עמק לודתוכניתגז/ 508כביש מס' 1 הרחבת מסלול צפוני (ממחלף גנות עד מחלף שפירים).08/01/2008
שמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 5דרך גישה לקיבוץ אור הנר20/08/2007
רעננהבקשה ועדה מקומיתרענ/ 20030293הגדלת מחסן חקלאי קיים דיון חוזר