ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 490 מתאריך 04/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, מבוא ביתרבקשה ועדה מקומיתמיה/ 370845שימוש חורג ממחסן חקלאי לבית אריזה - מבוא ביתר
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 13725תכנית מתאר עוזייר02/04/2008
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 13724תכנית מתאר רומאנה02/04/2008
מבוא העמקים, אכסאלתוכניתג/ 14336ריתכנון מיקום לול בצמוד למגורים-איכסאל28/08/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14577בית אבות בכפר נין20/08/2007
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14955שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום08/11/2005
תוכניתחכ/ מק/ 156/ ד/ 3מושב עופר שינוי מגורים בנחלה
חוף הכרמל, נוה יםתוכניתחכ/ מק/ 76/ זתחנת תדלוק שירותי דרך, נוה ים
קסם, כפר בראתוכניתק/ 1009.
לוד, עמק לודתוכניתמח/ 213אזור תעשיה צפוני לוד א ו-ב, תחנת רכבת, בית קברות, ש.צ.פ. מתקן חב' חשמל.
טייבהתוכניתטב/ 3151חלוקת המגרש להקמת מתקן הנדסי, הריסת המסומן להריסה.28/08/2006
עמק לודתוכניתגז/ 508כביש מס' 1 הרחבת מסלול צפוני (ממחלף גנות עד מחלף שפירים).08/01/2008
רמת השרוןתוכניתרש/ 763/ 1רצועת הנופש28/04/2010
שמעונים, שער הנגב, אור הנרתוכנית7/ 03/ 129/ 5דרך גישה לקיבוץ אור הנר20/08/2007
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול15/02/2007
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 482שלומית19/06/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481חלוצית 4 - שמעונים30/01/2007
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
תוכניתתמא/ 31/ א/ 20תכנית מתאר ארצית 31-שינוי מס' 4 20- דרך מס' 6 בקטע מדרך 35 ועד דרך 40 .25/05/2000
רעננהבקשה ועדה מקומיתרענ/ 20030293הגדלת מחסן חקלאי קיים דיון חוזר