ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לקוי בנין

מס' 2004025 מתאריך 21/04/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8585הקמת היכל פיס ומבנה רב תכליתי לאירועי תרבות וחניונים ציבוריים -הארינה - מלחה.25/01/2006
טבריהתוכניתג/ 13814מרכז ספורט אזורי26/02/2007
חיפהתוכניתחפ/ 1273/ חמבנה לתעשייה עתירת ידע במת"מ17/07/2006
זבולון, מורדות הכרמל, נשר, יגורתוכניתזב/ 200/ מכ/ 670מרכז ספורט ונופש, נשר28/11/2005
עמק לודתוכניתגז/ 342/ 7.
שורקות, נחל שורקתוכניתבר/ 294יעוד השטחים לדרך ולשטחים חקלאיים, יעוד שטח הדרך להקמת גשרים גשרונים מנהרות תעל30/04/2007
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 594/ אתכנית לפארק מיחזור אילון -מתחם חיריה08/06/2005
תמר, סדום(מפעלי ים המלח)תוכנית10/ 02/ 100/ 51מפעלי ים המלח08/01/2008
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 225/ 1גן לאומי תל צפית12/12/2006
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 71/ אעורף הנמל - אשדוד27/02/2006
תוכנית30/ 02/ 285מכון לטיפול בשפכים - מרכז ספיר22/07/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 231מתקן טיהור ערערה בנגב21/09/2006
גלילית מחוז המרכז, מקומית - מחוזית מחוז המרכזבקשה ועדה מקומיתמרכ/ 52937שימוש חורג במבנים חקלאיים- בתי אריזה ומצעי גידול