ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 212 מתאריך 16/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 990שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ליעודים שונים , תכנון 500 יח"ד . הרי עדן - רוגלית20/08/2006
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12014שכונה אבו שאח שינוי תכנית מתאר ג/ 7025
גבעות אלונים, יזרעאליםתוכניתג/ 13449תכנית מפורטת יערות קרית אתא21/06/2010
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 13663פארק אטרקציה נושאי משולב, יבניאל
יזרעאלים, מבוא העמקים, מגדל העמק, יפיע, עמק יזרעאלתוכניתג/ 13753אזור תעסוקה - יפיע07/10/2010
מטה אשר, שיח' דנוןתוכניתג/ 13895אזור מרכזי לגידול בע"ח, שיח' דנון23/10/2006
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 14438מגרש 21 אליפלט
יזרעאלים, עמק יזרעאל, חנתוןתוכניתיז/ מק/ 10863/ 02שינוי אזורי מבנה המשק בקיבוץ חנתון21/12/2005
עמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27/ 3שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית,הגדלת בית עלמין קיים25/07/2006
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 373/ מחהרחבת רמת אפעל30/04/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתתממ/ 2/ 28תכנית מתאר מחוזית - מחוז צפון - שינוי מס' 28 - שכונת אבו שאח, שפרעם07/07/2005
בקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20050027קו מחבר בית גוברין לבריכת זוהרין.