ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 519 מתאריך 30/05/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6610ביטול חלק מתוספות בניה מאושרות וקביעת בינוי לתוספות בניה חדשות-שכ' קרית יובל
ירושליםתוכנית9397שינוי יעוד אזור, תוס' בניה בכל הקומות להרחבת יח"ד קיימות. רח' שח"ל 19, ג-מרדכי12/01/2006
ירושליםתוכנית9675הרחבת יח"ד קיימת ע"י בניה בחלל הגג וסגירת מרפסת. רח' שמואל תמיר 2, פסגת זאב30/04/2006
ירושליםתוכנית9532שינוי יעוד שטח לאזור מסחרי, קביעת בנינים לשימור ובניית בנין חדש, ישיבת עץ חיים21/07/2008
ירושליםתוכנית3760/ בשינוי הוראות בדבר התנאים לשימושים המותרים במגרשים 3-4 בתוכנית 3760/א. הר-חוצבי27/02/2006
ירושליםתוכנית9459הפיכת שטח שירות לשטח עיקרי, הוספת יח"ד 1. רח' הפלמ"ח 15, גונן08/11/2005
ירושליםתוכנית10174תוספות לשם הרחבות - רח' עוזיאל 52 - שכ' בית וגן.16/02/2006
ירושליםתוכנית10146תוספת שימוש של בית כנסת, הגדלת שטחי בניה רח' אריה דולצין פינת אל סלבדור09/08/2006
ירושליםתוכנית10970שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד, הפיכת מחסן לשטח עיקרי והגדלתו, גונן20/12/2005
עמק המעיינות, מעוז חייםתוכניתג/ 10506קיבוץ מעוז חיים19/06/2006
הגליל המזרחי, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 12276הרחבה למגורים בעוזיר
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 13252שינוי בהוראות וזכויות בניה29/09/2005
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבעת אלהתוכניתג/ 13320הרחבת גבעת אלה09/07/2006
מטה אשר, געתוןתוכניתג/ 13402תכנית מפורטת לאזור מגורי חברים16/02/2006
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 13427הרחבת אזור מבני משק - לולים08/12/2005
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 13485איחוד וחלוקה , שינוי תוואי דרכים10/04/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 13572בריכת מים30/11/2006
עפולהתוכניתג/ 13737גבעת המורה - שינוי יעוד ממסחר למגורים א'30/11/2006
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 13773שינוי יעוד משטח למבני ציבור למגורים16/10/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עבדוןתוכניתג/ 13889שינוי יעוד לשטח חקלאי מיוחד, עבדון23/01/2008
הגליל המזרחי, מגדלתוכניתג/ 14184תיקון נקודתי לג/ 5966, מגדל20/12/2005
מטה אשר, כבריתוכניתג/ 14303מרכז יערני אזורי קק"ל , כברי20/12/2005
נצרתתוכניתג/ 14361שינוי בהוראות וזכויות בניה-נצרת15/11/2005
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 14411הסדרת דרך גישה מוטורית-ריינה19/06/2006
יקנעם עיליתתוכניתג/ 14613פארק עירוני והסדרת מערכת דרכים, יקנעם עילית05/01/2006
מגדל העמקתוכניתג/ 14665הרחבת שטח ציבורי, מגדל העמק03/11/2005
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14676הגדלת אחוזי בניה ושנוי קוי בנין, כפר מנדא05/03/2009
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14675הגדלת אחוזי בניה ושנוי קוי בניין, כפר מנדא19/03/2006
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14691הגדלת אחוזי בניה והקטנת קווי בניין, כפר מנדא05/01/2006
עמק המעיינותתוכניתג/ 14690הסדרת שכונה ע"פ מצב בשטח, מנחמיה27/03/2006
אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, גלילית מחוז צפון, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתג/ 14728שינוי והשלמה לתכנית מתאר מקומית מספר ג/ 6540 , הוראות למתקני מים בשטחים חקלאים
עכותוכניתג/ 14815מתחם חלקת הרבנים - מגורים מיוחד (פנסיון), רח' הארבעה עכו08/06/2006
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 14848שינוי יעוד משטח מבני ציבור לשטח מתקן הנדסי, שפרעם09/08/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14845שינוי יעוד נקודתי משצ'פ למגורים ב' ולגיטימציה, דרום מזרח, ירכא19/03/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, צוריאלתוכניתג/ 14833הוראות בניה בשטח למבני משק, צוריאל25/01/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', כפר מצרתוכניתג/ 15022שינוי יעוד משצ"פ לשטח מבני ציבור, מיסר20/12/2005
זבולון, ח'ואלדתוכניתזב/ 125/ גחלוקת חלקה 36 בגוש 10381 בכפר ח'ואלד13/03/2007
קריות, קרית מוצקיןתוכניתק/ 144/ בשינוי יעוד מאזור מגורים ג' לאזור מגורים ג' מיוחד05/01/2006
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 706שינוי יעוד שטח ציבורי פתוח, לאזור מגורים ד' "אלשברה"23/07/2007
קרית אתאתוכניתכ/ 339/ אהקטנת שטח דרך בתחום חל' 2, 3 בגוש 11599, אזור תעשיה
חיפהתוכניתחפ/ 794/ אבית קפה ומסעדה - "השמורה"
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 334/ יגהגדלת אחוזי בניה במגרש 4, רמות יצחק04/09/2007
חוף השרון, אודיםתוכניתחש/ 4/ 9/ אלשנות יעוד מחקלאי ל"חקלאי מיוחד" לצורך הקמת בית ספר לרכיבה.02/04/2008
טייבהתוכניתטב/ 2835.
טירהתוכניתטר/ 2381.
ראשון לציוןתוכניתמח/ 147פרוזדור מסילת הברזל בראשון לציון.30/04/2007
פתח תקוהתוכניתפת/ 1278/ 10שינוי יעוד לשטחים מדרכים משולבות לאזור מגורים מיוחד הכולל ש.פ.פ, תוספת יח"ד11/09/2007
נתניהתוכניתנת/ 552/ 32פרויקט התחדשות עירונית - מתחם הרב קוק.11/09/2007
לב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 6/ 22/ 35שטח לבניני ציבור, הקמת מבני ציבור לחינוך,תרבות,ספורט,ש.צ.פ.(גני ילדים,בתי ספר)31/08/2005
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 28/ דהרחבת דרך כביש 5516/02/2006
נתניהתוכניתנת/ 548/ 29/ אהגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות, הגדלת יח"ד, שינוי הוראות בינוי וקווי בניין.08/11/2005
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 18הגדלת מס' יח"ד, הגדלת אחוזי הבניה, הגדלת מס' הקומות, שינוי בקו בנין אחורי.08/12/2005
שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 49אזור תעסוקה צומת להבים23/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 10שינוי בזכויות בניה - שכונת נווה מנחם - באר שבע10/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 145מגרש 6661 - שכונת נאות לון - באר שבע08/12/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 139/ 8מתחם רמב"ם (מגרשים 8 ו- 303) - באר שבע05/01/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 11קריית האבות - שכונה ו' - באר שבע05/01/2006
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 78הרחבת זכויות בניה בשטח למבני ציבור - קרית מלאכי05/01/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 9שינוי בזכויות בניה - מגרש 12 - רחוב הר רמון 16 - רמות באר שבע03/11/2005
שמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 1אזור תעשיה - קיבוץ אורים27/09/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 16מגרש 600 - שכונת רמות באר שבע29/12/2005