ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 492 מתאריך 06/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודהתוכניתמי/ 990שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ליעודים שונים , תכנון 500 יח"ד . הרי עדן - רוגלית20/08/2006
הגליל המרכזי, מטה אשר, כלילתוכניתג/ 11789הרחבת תכנית מתאר , כליל
מטה אשר, עראמשהתוכניתג/ 13576תכנית מתאר ערב אל עראמשה18/11/2008
מעלה הגליל, מעלה יוסף, עין יעקבתוכניתג/ 14561מושב עין יעקב, שינוי לתכנית ג/1885 וג/ 1053523/06/2008
הגליל העליון, דןתוכניתג/ 14614קיבןץ דן08/08/2007
חבל מודיעין, מבוא מודיעיםתוכניתחמ/ 76/ 5אזור מגורים א, ב, ג, ג מיוחד, ב.ציבור, מסחר, ת. דלק, אזור מלאכה ואחסנה, ספורט.
לב השרוןתוכניתצש/ 62/ 5אזור תעסוקה פארק השרון תחנת תדלוק ושרותי דרך.23/06/2008
שורקות, חבל יבנה, ניר גליםתוכניתבר/ 291אתר למחזור והטמנת פסולת יבשה "שריג".20/02/2008
עמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27/ 3שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית,הגדלת בית עלמין קיים25/07/2006
בני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 184/ 2אזור תיירות ונופש בין להב דביר19/11/1992
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 160שכונת נאות הכפר26/06/2008
שקמים, חוף אשקלון, מבקיעיםתוכנית6/ 02/ 234/ 29אזור תעשיה מבקיעים17/12/2008
בני שמעון, כרמיםתוכנית7/ 02/ 286תכנית מיתאר קיבוץ כרמים26/03/1981
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 2הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים19/03/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
מטה אשר, עראמשהתוכניתתממ/ 2/ 50תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 50 - ערב אל ערמשה28/02/2006
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתתממ/ 2/ 49תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 49 -הרחבת שטח הישוב אל-שאג'ור27/02/2012