ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 530 מתאריך 30/06/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית6828שינוי יעוד לכפר תנכ"י יהודי - עין כרם.
ירושליםתוכנית7463תכנון מפורט לאיחוד וחלוקה מחדש - שכ' בית חנינא.12/12/2006
ירושליםתוכנית8808קביעת בינוי להקמת בנין בן 2 קומות ליצירת 2 יח"ד חדשות - א-טור24/01/2007
ירושליםתוכנית3027/ אתוספת 2 יח"ד חדשות על בנין קיים - רח' ביל"ו 5 - שכ' גונן.26/11/2009
ירושליםתוכנית8790/ אשינוי יעוד אזור . הוספת קומה וחנות, הרחבת קומה קיימת. רח' הורקניה 4, שכ' גונן.28/06/2006
ירושליםתוכנית9442שינוי יעוד שטח לאזור מגורים 2, הוספת מרתף וקומה שם יצירת 3 יח"ד חדשות. שועפט12/01/2006
ירושליםתוכנית5323/ בקביעת בינוי לבניה מעל בניין קיים לשם תוספת של 40 יח"ד חדשות. שכ' מעלות דפנה.
ירושליםתוכנית7994שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד, תוספות בניה לשם הרחבה .רח' הורקניה 13 שכ' גונן.05/02/2006
ירושליםתוכנית9507שינוי יעוד שטח לאזור מגורים 1 מיוחד.קביעת בינוי לבניית 6 בניינים. שכ' ב- חנינא10/04/2006
ירושליםתוכנית5639/ בקביעת השימוש בשטח לבית אבות, קביעת תוספת שימוש לדיור מוגן, רמת מוצא30/04/2006
ירושליםתוכנית7460קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעוד משצ"פ לאזור מסחרי מיוחד. בית חנינא.30/01/2007
ירושליםתוכנית9545קביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימות והוספת 2 קומות לשם הרחבת יח"ד. צפניה 18, גאולה20/08/2006
ירושליםתוכנית6658/ אתוספת קומת גג ותוספת בניה לשם הרחבת 2 יח"ד קיימות.רח' מ' משקלוב 14,שכ' הר נוף04/09/2006
ירושליםתוכנית9586קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' הרן 12, שכ' שערי חסד26/02/2007
ירושליםתוכנית9060תוספות בניה בקומות השונות לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' אהרון בראנד 9, הר נוף08/11/2005
ירושליםתוכנית8866חילוץ חלקה ממתחם לאיחוד וחלוקה. מתחם 26, שינוי יעודי שטח וקביעת בינוי.שועפט12/12/2007
ירושליםתוכנית9731שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה 10 יח"ד. רח' אליעזרוב 1, שכ' סנהדריה.23/05/2006
ירושליםתוכנית7086שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה להרחבת 2 יח"ד קיימ'.רח' אחמד שוקי,שועפט12/01/2006
ירושליםתוכנית10192שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' קומה עליונה לשם הרחבת 2 יח"ד.מיכלין 14,ב-וגן16/02/2006
ירושליםתוכנית10172שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להקמת בנין מגורים מדורג ,רח' המתנחלים בהר רמת מוצא27/03/2006
בית שמשתוכניתבש/ 853/ יבשינוי יעוד שטח והגדלת שטחי הבניה העיקרייים והגדלת מס' יח"ד ל386.שכ' ב'3. ב-שמש20/12/2005
ירושליםתוכנית9348שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות.נקדימון 5, גונן19/03/2006
ירושליםתוכנית6220/ ג/ 1תוספות בניה בכל הקומות לשם הרחבת יח"ד קיימות. מעגלות הרב פרדס 416, נוה יעקב12/12/2005
ירושליםתוכנית9961תוספות להרחבות ותוספת יח"ד חדשות - רח לייב דיין 4 - שכ' מאה שערים.25/01/2006
ירושליםתוכנית10270שינוי יעוד אזור, התרת שימוש בחלל גג הרעפים למגורים. רח' יואב 2, קטמון
ירושליםתוכנית8951קביעת בינוי להרחבת 2 יח"ד ותוספת פרגולה. רח' אריה אלטמן 16, פסגת זאב23/11/2005
ירושליםתוכנית8625קביעת בינוי לתוס' בניה ליצירת יח"ד חדשה בקומת מרתף.רח' מדבר סיני 8, גבעת המבתר27/02/2006
ירושליםתוכנית6660/ אתיקון טעויות בחישובי שטחים שנעשו בתוכנית מס' 6660 . רח' הקבלן 43+45,שכ' הר-נוף25/01/2006
ירושליםתוכנית8846/ אשינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד. רח' הרצוג 9, שכ' רחביה05/02/2006
ירושליםתוכנית7620איחוד וחלוקה מחדש לשם שינוי יעודי קרקע וקביעת הוראות בינוי.שעפט מע' לדרך רמאלה05/06/2008
ירושליםתוכנית7509/ במכון לטיהור שפכים לשכונת הר חומה וצור בהר29/12/2005
הגליל התחתון, ארבלתוכניתג/ 4382מושב ארבל12/12/2007
הגליל המזרחי, יזרעאלים, מבוא העמקים, אל בטוף, משהד, עמק יזרעאל, רומת הייבתוכניתג/ 8601תוכנית מספר ג / 8601 תחנת תידלוק בגוש 17463 רמות הייב.20/11/2006
יקנעם עיליתתוכניתג/ 11085דרך גישה למקלט ושינוי יעוד שטח ציבורי למגורים ב', יקנעם עילית.24/04/2006
הגליל העליון, מבואות החרמון, אמנוןתוכניתג/ 11490מושב אמנון, מתאר 1
נצרתתוכניתג/ 11810תכנית מתאר נצרת03/06/2009
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 12715שינוי יעוד מאזור מגורים לשוק עירוני16/02/2006
מגדל העמקתוכניתג/ 13140מוסדות נר הצפון - מגדל העמק05/02/2006
גולן, נובתוכניתג/ 13608שמורת טבע , אירוס ביצות, נוב23/11/2005
גולןתוכניתג/ 13604שמורת טבע , נחל אל על23/11/2005
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 13601שינוי יעוד משטח הדרך לשירותי דרך19/06/2006
גולן, נוה אטי"בתוכניתג/ 13642שוק איכרים בצפון רמת הגולן28/06/2006
נצרתתוכניתג/ 13830שינוי בהוראות וזכויות בניה באיזור מסחרי:05/02/2006
מבוא העמקים, בסמת טבעוןתוכניתג/ 13900שינוי בהוראות, זכויות בניה ותכליות:12/01/2006
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 14071הקצאת שטח לדרך גישה, שינוי יעוד משטחו מגורים לש.צ.פ ומש.צ.פ למגורים-שפרעם:10/04/2006
אצבע הגליל, יסוד המעלהתוכניתג/ 14066שינוי לתכנית ג/ 7397 - יסוד המעלה:23/05/2006
הגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 14001יער עין דור18/11/2008
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14203בית ספר שדה תורני-חצור הגלילית:27/03/2006
נצרת עיליתתוכניתג/ 14275שינוי יעוד מגרש מס' 13 מתעשיה למסחר29/12/2005
גבעות אלונים, שפרעםתוכניתג/ 14529שנוי תוואי דרך שפרעם30/05/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14577בית אבות בכפר נין20/08/2007
כרמיאלתוכניתג/ 14569"שיווק אברהם כרמיאל", כרמיאל23/11/2005
הגלבוע, הגילבוע, עין חרוד (מאוחד)תוכניתג/ 14653חוות לולים , עין חרוד מאוחד20/12/2005
יזרעאלים, זרזירתוכניתג/ 14722שינוי בקוי בנין וחלוקה למגרשים, זרזיר23/01/2008
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתג/ 14702שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' וליגיטימציה למבנה קיים,דיר אל אסד20/12/2005
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 14697שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, מעיליא25/01/2006
הגליל העליון, מבואות החרמון, כחלתוכניתג/ 14719הגדלת נחלות- בישוב כחל28/08/2006
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 14805אפשרות להקמת מוסדות ציבור, כפר תבור29/12/2005
בקעת בית הכרם, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14955שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תדלוק, מג'ד אל כרום08/11/2005
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', ניןתוכניתג/ 14969שינוי יעוד למבנה ציבור,צרכז אזרחי ודרך מחברת כפר נין,08/11/2005
כרמיאלתוכניתג/ 15052המהווה שינוי לתוכנית ג/ 1002229/12/2005
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 15090איחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי קוי בנין, כפר מנדא20/12/2005
מעלה נפתלי, מעיליאתוכניתג/ 15083שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, מעיליא27/02/2006
יקנעם עיליתתוכניתג/ 15053שינוי בהוראות וזכויות בניה, יוקנעם עילית08/12/2005
הגליל המזרחי, מג'ארתוכניתג/ 15187שינוי יעוד לצרכי ציבור, מסגד ומרכז תרבות דתי, מג'אר27/09/2005
עפולהתוכניתג/ 15178רח' הגן, עפולה10/04/2006
מנשה-אלונה, עירון, כפר קרע, מנשהתוכניתמ/ 312/ ענ/ 844שכונת אלחווארנה, כפר קרע.30/01/2007
עירון, מעלה עירוןתוכניתענ/ 597שכונת מגורים - מושירפה18/08/2008
זבולון, כפר ביאליקתוכניתזב/ 33/ בכפר ילדים ונוער "אהבה" - שינוי יעוד קרקע, כפר ביאליק28/11/2005
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1003/ ארמת הנדיב12/01/2006
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 1148תוספת שימוש לאולם שמחות, באזור תעשייה ומלאכה צפוני, פרדס חנה
חיפהתוכניתחפ/ 1688/ ההרחבת רצועת מסילת ברזל בתחנת רכבת חיפה מזרח27/03/2006
עירון, בסמ"התוכניתענ/ 679יעוד שטח לשצ"פ והתווית שביל, מועאויה29/08/2010
פתח תקוהתוכניתפת/ 1268/ 48.20/11/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 42הרחבת בית עלמין ושכונת מגורים בדרום מזרח ראשל"צ.25/07/2006
קסם, כפר בראתוכניתק/ 1009.
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6156תכנון מחדש של לב העיר (איחוד וחלוקה).06/03/2006
רמלהתוכניתלה/ 240/ 6שינוי יעוד קרקע, קו בנין, קביעת אחוזי בניה - רמלה - רח' האצ"ל02/08/2006
קסם, ג'לג'וליהתוכניתק/ 3309קביעת 4 קומות במקום 3 קומות וקביעת הוראות בניה.16/02/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1241/ 78שינוי יעוד ממסילת רכבת לשטח בנייני ציבור, שטח ציבורי פתוח ודרך26/01/2011
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 594/ 28משטח למבני ציבור לשטח לתחנת תדלוק.
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 8/ 1קביעת יעודי קרקע ל: אזור מגורים ג' מעורב, שטחים לבניני ציבור, ש.צ.פ. שבילים...27/11/2007
נתניהתוכניתנת/ 401/ 28/ אקביעת שטח למוסד ציבורי פרטי.10/05/2006
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5120הקמת מבנן מגורים ובו 32 יח"ד, ממסחר וממגורים ג' למגורים ג'.
שורקותתוכניתבר/ 2020הסדרת פעילות יצרנית שלא למטרות חקלאיות במבנה פל"ח בחלקה א'.05/02/2009
נתניהתוכניתנת/ 366/ דתוספת מגורים במסגרת השכונה הקיימת לבניה צמודת קרקע שכ' נאות גנים.12/10/2008
גבעת שמואלתוכניתממ/ 831/ 1מכינה לישיבות בני עקיבא, שינוי זכויות הבניה במגרש.08/11/2005
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 73שינוי ממגורים ב- 2 למגורים ב- 2 מיוחד,הוספת יח"ד,קביעת מס' קומות+חדרים על הגג.26/12/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 2/ 3/ 16שינוי יעוד חלקה 74 מש.צ.פ. למגורים א' , וב' ,ולש.ב.צ.- צפון ראשל"צ17/07/2006
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 244/ אהקמת מגורים בת 137 יחידות דיור.26/01/2012
טייבהתוכניתטב/ 3180"אתר פסולת יבשה" שקום אתר כריית חול קלנסוואה.12/07/2007
זמורה, שורקותתוכניתמח/ 217קטע צומת גדרה - צומת ראם.30/01/2007
טירהתוכניתטר/ 2619ביטול חלק מ: ש.ב.צ. והמרתו למגורים ג',ממגורים ג' לשביל ירוק
רעננהתוכניתרע/ 1/ 544תוספת יציע בחנות קיימת ע"י תוספת שטח עיקרי.26/02/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 15/ 70מחקלאי וש.ב.צ. לש.ב.צ.,דרכים,קומה מסחרית,בית אבות ומחלקות גריאטריות סיעודיות .30/05/2006
לודתוכניתלד/ 163א.תעשיה צפון,שינוי בחלוקת שטחי הבניה המותרים מבלי לשנות את ס"כ השטח המותר לבני27/03/2006
דרום השרון, אילתוכניתמח/ 232שינוי בצומת של דרך מס' 551 ודרך מס' 444 (מזרחית למחלף אייל 551/6).
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 41/ ישינוי בינוי, קביעת זכויות בניה.10/05/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 5/ גקביעת הוראות בדבר:חלוקת החלקה למגרשים,גודל מג' מינימלי,זכויות בניה,בינוי,גובה12/12/2006
רמלהתוכניתלה/ 1000/ 17/ 5/ בהגדלת שטח בניה למגורים לקומה, הקטנת קוי בנין קדמי וצדדי.25/06/2006
טירהתוכניתטר/ 2646ביטול חלק מש.צ.פ. והמרתו למגורים ג', קביעת הוראות בניה.
טירהתוכניתטר/ 2655ביטול חלק ממגורים ג' והמרתו לש.צ.פ, קביעת הוראות בניה.
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 22/ זתוספת זכויות בניה, תוספת קומה.26/02/2007
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 9שינוי יעוד מאזור משק עזר לאזור מגורים מיוחד.25/06/2006
אלעדתוכניתאל/ 195/ 4/ 4שינוי יעוד מש.צ.פ לש.ב.צ.
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ ללהחיל את תכנית כס/1/1/גג+א+ב+ג על חלקה 178 באזור מגורים ב, ג ב-כס/במ/2.10/05/2006
נס ציונהתוכניתנס/ 132/ א/ 4תוספת שטח עיקרי לדירות לצורך תכנון דירות מרווחות.05/01/2006
נתניהתוכניתנת/ 750/ 23שינוי משטח מסחרי למגורים מיוחד,הגדלת שטחים עיקריים ושטחי שירות,שינוי מס' קומות10/05/2006
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 19יעוד מגרש למגורים ג' מיוחד12 יח"ד ב-6 קומות,מעל לקומת עמודים מפולשת ולקומת מרת05/02/2006
נתניהתוכניתנת/ 537/ 40שינוי מממגורים מיוחד למגורים מיוחד א, תוספת יח"ד, הקטנת קוי בנין למגורים.25/01/2006
רעננהתוכניתרע/ 1/ 166/ יגשינוי משטח לבנין ציבורי לאזור מגורים ב'.27/03/2006
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 23חלוקת מגרש מס' 63 ביעוד אזור מגורים בישוב חקלאי לשני מגרשים.10/04/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3255שטחים ציבוריים באזור תעסוקה ביצרון
רמת גןתוכניתרג/ 1241תוספת 2 יח"ד -רמת חן
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 337הרחבת רמת אפעל23/06/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3358בית אנגל23/05/2006
גבעתייםתוכניתגב/ 281/ חמתחם הקאנטרי13/05/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3440הסדרת שטחי בניה בעת איחוד דירות10/05/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3574בנין עיריית תל- אביב- הגדלת שטחי בניה23/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 47עמק שרה שלב ד'16/02/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 82רחוב בזל מגרש 26 שכונה א'29/12/2005
להביםתוכנית20/ 03/ 142/ 1שכונה קהילתית "טללים"12/01/2006
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 24פארק עירוני רמון30/11/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 103/ 48מרכז רובע ג' - אשדוד09/08/2006
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 63משרדים באזור התעשיה כנות08/12/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 26שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות באר שבע25/01/2006
שמעוניםתוכנית7/ 03/ 459יער רהט31/12/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 156/ 5מרכז ספורט - ישוב ליבנה05/01/2006
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 34שכונה צפונית דימונה03/11/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 20רחוב יעקב חזמה 25 - נחל בקע - באר שבע10/05/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 162/ 2הרחבה קהילתית בת הדר - 92 יח"ד - שקמים19/03/2006
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 291/ אניצן09/08/2006