ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 216 מתאריך 18/07/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
משגבתוכניתג/ 10534פארק תעשיה תרדיון, שינוי למתאר.25/01/2006
טבריהתוכניתג/ 13214מעון נוה כנרת31/12/2006
משגב, סואעד(כמאנה)תוכניתג/ 13765כמאנה
מטה אשר, מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13764תכנית מתאר לשלומי01/06/2010
מטה אשר, בית העמקתוכניתג/ 13813הרחבת קיבוץ בית העמק
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 14448שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ומבני ציבור23/07/2007
טבריהתוכניתג/ 14502יעוד שטח לתעשיה מיוחד03/11/2005
מעלה נפתלי, פקיעין (בוקייעה)תוכניתג/ 14846שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, פקיעין08/11/2006
הגלבוע, הגילבוע, ניר יפהתוכניתג/ 14973ניר יפה- הרחבה
עמק המעיינות, טירת צביתוכניתג/ 15037תוכנית מתאר -טירת צבי30/05/2006
מרום הגליל, דוב"בתוכניתג/ 15041מושב דובב- הרחבה ב',17/03/2011
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 654הגדלת שטח לבנייני ציבור בי"ס יסודי עין ג'ראר29/09/2005
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 288הנחיות ותנאים לבניית מבנים לחוות תוכים מבלי לשנות את יעודי הקרקע.30/05/2006
דרום השרון, עינתתוכניתשד/ 470/ 16תוספת זכויות בניה ללא שינוי ביעודים השונים וקביעת הוראות בניה.19/06/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 93שינוי למגורים מיוחד, ש.ב.צ., ש,צ.פ. וקביעת דרכים חדשות.09/12/2008
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2134קביעת 3 יח"ד בחלקות19/09/2007
באר שבעתוכנית11/ 02/ 213רמות ג' באר שבע28/06/2007
באר טוביה, שקמים, באר-טוביה, יואבתוכניתד/ 8/ 02/ 101/ 64מחלף ראם - כבישים 40/3 - באר טוביה
מעלה הגליל, שלומיתוכניתתממ/ 2/ 46תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, מס' תמ"מ 2, שינוי מס' 46 - הרחבת הישוב שלומי25/07/2006
משגב, סואעד(כמאנה)תוכניתתממ/ 2/ 51תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 51 - הרחבת הישוב כמאנה25/07/2006