ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 547 מתאריך 03/08/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גולןתוכניתג/ 14752שמורת טבע, מסיל עסניה03/11/2005
לב השרון, גאוליםתוכניתצש/ 6/ 22/ 35שטח לבניני ציבור, הקמת מבני ציבור לחינוך,תרבות,ספורט,ש.צ.פ.(גני ילדים,בתי ספר)31/08/2005
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 149חיבור כביש מספר 4 לדרך אזורית מס' 406 רמות רבתי באר - שבע06/03/2006