ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 550 מתאריך 30/08/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית5330שינוי יעוד וקביעת בינוי להקמת מתחם חדש למגורים - שטח בין שד' גולדה, רח' מירסק26/12/2007
ירושליםתוכנית7869תוספות לשם הרחבות - רח' שבזי 47,49 - שכ' נחלת אחים.
ירושליםתוכנית8885שינוי יעוד לצורך הקמת בנין חדש למגורים - ראס אל עמוד.
ירושליםתוכנית8828שינוי יעוד אזור וקביעת תוס' בניה בקומות השונות לשם הרחבת יח"ד.מינצברג 5,ב' וגן22/03/2007
ירושליםתוכנית1177/ דקביעת בינוי לתוספת קומה שביעית לשם הרחבת 4 יח"ד בקומה שמתחתן. גבעת שאול 17 א'23/05/2006
ירושליםתוכנית9936שינוי יעוד אזור למחסחרי מיוחד בין הרחובות נבון נתיב יצחק גיטל דינוביץ ויפו08/11/2006
ירושליםתוכנית7621קביעת הוראות לאיחוד וחלוקה, שינוי יעודי קרקע וקביעת הוראות בינוי. שכ' שעפט28/04/2010
ירושליםתוכנית4858/ אשינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לבניית בניין בן 7 ק'-27 יח"ד. רח' אלקבץ, גבעת שאול09/07/2006
ירושליםתוכנית5708/ בקביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' הקבלן 53, הר-נוף12/01/2006
מטה יהודהתוכניתמשי/ 29רישום אדמות מושב אדרת והסביבה30/11/2006
מטה יהודה, יד השמונהתוכניתמשי/ 30רישום אדמות יד השמונה בספרי המקרקעין לפי התשריט31/12/2006
הגליל התחתון, מצפהתוכניתג/ 9739אזור תיירות בסמוך למצפה, שינוי למתאר.
הגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתג/ 11625מכון טהור בגליל תחתון "כפר חיטים" עבור טבריה31/07/2008
נצרת, נצרת עיליתתוכניתג/ 8581שינוי יעוד למגורים והתווית כבישים ומתן ליגיטמציה למצב קיים בשטח, נצרת
גולןתוכניתג/ 11418מחצבת טוף תל פארס09/08/2006
גולןתוכניתג/ 11811מרכז מבקרים וחניון יום - בריכת המשושים25/07/2006
גולן, הגליל העליוןתוכניתג/ 13163שמורת טבע שמיר - נחל רום, הרחבה12/10/2008
הגליל המרכזי, ג'וליסתוכניתג/ 13520שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', 120 יח"ד והתויית דרך בדרום מערב ג'וליס25/06/2006
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 13850שינוי יעוד משטח חקלאי למוסדות דת:24/10/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14016שינוי תקנוני נקודתי - הוספת שימוש ברשימת תכליות-ירכא:27/03/2006
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14003מאגר דמון-דרומית לקיבוץ יסעיר:19/03/2006
מגדל העמקתוכניתג/ 14006יעוד שטח ומבנה קיים למגורים-שכונת רמת אשכול:12/07/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, היוגבתוכניתג/ 14130אזור חקלאי מיוחד, בנחלה- מושב היוגב:30/04/2006
הגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 14252צוק מנרה - דרך גישה מכביש 9013/05/2007
יזרעאלים, מגידו, משמר העמקתוכניתג/ 14445חוות לולים30/04/2006
הגליל המזרחי, יבנאלתוכניתג/ 14573צימרים-יבניאל23/10/2006
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 300תכנית מתאר דאלית אל כרמל.26/06/2011
חיפהתוכניתחפ/ 1273/ חמבנה לתעשייה עתירת ידע במת"מ17/07/2006
חוף השרון, בית יהושעתוכניתחש/ 44/ 7/ אאזור תעסוקה בית יהושע25/11/2010
לב השרון, בני דרורתוכניתצש/ 1/ 21/ 13הרחבת קרית חינוך דרור.02/08/2006
נתניהתוכניתנת/ 650/ 16נווה שלום והגדוד העברי, הגדלת מס' יחידות הדיור10/05/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 25/ וקביעת:יעודים,זכויות והוראות בניה,בינוי,קווי בנין,הוראות בנוגע להוצ' עריכת התכנ04/12/2008
ראש העיןתוכניתרנ/ 28/ אביטול שביל ושינוי יעוד משביל למגורים והגדרת קוי בנין.08/06/2006
דרום השרוןתוכניתשד/ 201מתקן שאיבה לביוב נחל אלכסנדר.17/12/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 2000/ חאיסור הפעלת מפעלים לפסולת רדיואקטיבית, בקטריולוגית, וכימית.06/03/2006
שורקות, ברנר, בית אלעזריתוכניתבר/ 13/ 14קביעת מס' יח"ד בנחלות/חלקות א', קביעת זכויות והוראות בניה בחלקות א'.05/06/2007
אלעדתוכניתאל/ 195/ 3/ 6שינוי ממגורים א' למגורים ב',שינוי יעוד שטח המיועד ליער למגורים א 1 ולשצפ.
שורקות, גן רוהתוכניתבר/ 48/ 6שינוי משטח למבני משק לשטח ספורט,הוספת תכליות בשטח המיועד לבניני ציבור,קביעת קו13/05/2007
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 102/ 4שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים באזור המסחרי,מבלי לשנות את סך השטח הכולל המותר17/07/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1201/ 75משטח למוסד ציבורי למגורים ג' מיוחד, שינוי מש.צ.פ. לש.פ.פ.13/03/2007
שרונים, צורן קדימהתוכניתהצ/ 10/ 1/ 17לקבוע במגרש 88 זכויות בניה למרתף (בהתאם לקיים).23/01/2008
כפר סבאתוכניתכס/ 3/ 37/ ב/ 8תוספת זכויות בניה בקומת הגג.04/09/2006
שורקות, ברנר, גבעת ברנרתוכניתבר/ 15/ 10ביטול "דרך קיימת", שינוי מ"דרך קיימת" ל"בניני משק".10/04/2006
רעננהתוכניתרע/ 1/ 538תוספת שטח עיקרי למגורים בחלל סגור קיים מתחת לדירות הגן הקיימות ללא הגדלת יח"ד.28/08/2006
נתניהתוכניתנת/ 548/ 17/ אתוספת קומה , קביעת: הוראות בניה, קווי בנין לקומה ז', תוספת שטח עיקרי.23/10/2006
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ כקביעת זכויות בניה, הוראות לבינוי.27/03/2006
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5143שינוי משטח לבניני ציבור למגורים א', שינוי מדרך לשטח למגורים א'.20/08/2006
נתניהתוכניתנת/ 547/ 40קביעת שטחים עיקריים תת קרקעיים, הגדלת שטחי שרות.10/05/2006
נתניהתוכניתנת/ 400/ 5/ 11ביטול תכנית עליות גג.05/02/2006
נס ציונהתוכניתנס/ 118/ 8תוספת שטחי שירות עבור מחסנים דירתיים.20/11/2006
עמק חפר, יד חנהתוכניתעח/ 27/ 3שינוי יעודי קרקע בתחום התכנית,הגדלת בית עלמין קיים25/07/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3338אזור תעסוקה ביצרון- שינוי גובה הבניינים בזכויות הקיימות
בת יםתוכניתבי/ 431הקמת בנין מגורים27/02/2006
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 347/ מחהגדלת השטחיםהעיקריים
רמת גןתוכניתרג/ 1124/ אמגורים- שועלי שמשון07/02/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3474מתחם גולדה ובינינים לשימור10/04/2006
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ג/ 21הגדלת חדרים על הגג12/01/2006
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 520/ א/ 2מקוה ישראל- משפחת דקל12/01/2006
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 283כריית פוספטים בנחל חצבה מערב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 23שינוי בזכויות נביה - מגרשים A 565 B 565 שכונת רמות באר שבע12/01/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 17שינוי בזכויות בניה - נחל בקע - באר שבע05/02/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 31שינוי בזוכיות בניה - רחוב מיכאל אבן ארי 12 - שכונת רמות באר שבע29/12/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 208/ 8שינוי בזכויות בניה - נווה זאב - באר שבע05/01/2006
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 99מסגרת תכנונית חדשה לשצפ"ים25/07/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 13רובע ז' - אשדוד29/12/2005
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 2רחוב אברהם השופט - רמות ד' - באר שבע04/09/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 480ישובי חולות חלוצה במועצה אזורית אשכול15/02/2007
בני שמעון, להבתוכניתמשד/ 28להב והסביבה
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 291הרחבת הישוב ניצן23/05/2006