ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 281 מתאריך 11/10/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, מבואות החרמוןתוכניתג/ 13450תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)07/11/2011
מרום הגליל, שפרתוכניתג/ 13903אתר מצודת שפר - מוקד שרותי תיירות, שפר
עמק הירדןתוכניתג/ 14549מעלה רחבעם - מרכז ספורט אתגרי וידיעת הארץ
גולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 14646שינוי יעוד קרקע לשטח חקלאי מיוחד ודרך גישה - לולים, גמלא14/06/2007
מטה אשר, כפר ראש הנקרהתוכניתג/ 15091תכנון מחודש של אזור המגורים הקבוצי- קבוץ ראש הנקרה.04/12/2008
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 15060שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, חוסן27/11/2007
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי09/04/2002
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
שורקות, חבל יבנהתוכניתתממ/ 3/ 51תכנית מתאר מחוזית -מחוז מרכז- שינוי מס' 51 - ביג אשדוד אזור תעסוקה22/03/2006