ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 282 מתאריך 08/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתמי/ מק/ 932מושב זכריה תחנת דלק
הגלבוע, הגליל המזרחי, יזרעאלים, הגילבוע, עמק יזרעאל, עין דורתוכניתג/ 14001יער עין דור18/11/2008
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ מק/ 569/ אתחנת תדלוק ושרותי דרך, פרדס חנה.
דרום השרון, אילבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 655בנ/ 94/ 8 תכנית בינוי לאזור מגורים ושרותים קהילתיים
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאוולנת"עהודעות היו"ר