ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 557 מתאריך 26/09/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, כסלוןתוכניתמי/ 829הגדרת תחום שטח הפיתוח וקביעת הוראות ומגבלות בניה חדשות - מושב כסלון.
ירושליםתוכנית3366/ באזור מגורים מיוחד עם מסוף אוטובוסים - שכונת בית וגן
ירושליםתוכנית7846שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי להרחבת יח"ד קיימת - רח' עין רוגל -שכ' אבו-טור
ירושליםתוכנית7465תכנון מפורט למתחם לאיחוד וחלוקה מחדש - שכ' בית חנינא.12/12/2006
ירושליםתוכנית8329תוספת 2 יח"ד חדשות,קומת חניה מחסנים ומעלית - רח' דוד ילין 37 מקור ברוך.12/12/2007
ירושליםתוכנית9052בנין בן 4 קומות למגורים - שכ' בית חנינא.30/01/2007
ירושליםתוכנית9090איחוד/ חלוקה, שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד, הוספת 3 יח"ד חדשות. שכ' אבו טור13/05/2007
בית שמשתוכניתבש/ 853/ וביטול הוראות של תקנונים קודמים, הגדלת מס' יח"ד מ:16 ל:19. בן זכאי 19,21 שכ' ב'12/07/2007
מטה יהודהתוכניתמי/ 990שינוי יעוד שטח מאזור חקלאי ליעודים שונים , תכנון 500 יח"ד . הרי עדן - רוגלית20/08/2006
ירושליםתוכנית9312סגירת מרפסות והוספת קומה להרחבת יח"ד קיימות. רח' ישראל בן זאב 13,15,17. רמות.28/09/2006
ירושליםתוכנית5408/ אתוספות בחזיתות צפונית מזרחית ומערבית הרחבת יח"ד בכל הקומות ,הורקניה 9 גונן ה'24/10/2007
ירושליםתוכנית9666קביעת בינוי עבור הרחבות דיור בחזיתות דרום ומערב בבנין קיים, מעלות דפנה 11925/07/2006
ירושליםתוכנית9198שינוי יעוד אזור למגורים 1 מיוחד. תוספת מעלית,הרחבת יח"ד קיימות.הפסגה 9,בית וגן30/01/2007
ירושליםתוכנית7966שינוי יעוד שטח קביעת בינויים לתוספת בניה והרחבת יח"ד קיימות. בית-צפפה -טבאליה.22/03/2007
ירושליםתוכנית9326קביעת בינוי להקמת בניין מגורים חדש בן 3 קומות, מס' יח"ד מירבי- 7. שכ' צור באהר16/02/2006
ירושליםתוכנית9441קביעת בינוי לבניין חדש למגורים בן 3 קומות וקביעת מס' יח"ד מירבי ל-4. צור באהר.
ירושליםתוכנית8175קביעת בינוי לתוס' בניה בכל קומות הבניין לשם הרחבת יחידות-ד. אבן דנאן 16,הר-נוף16/02/2006
ירושליםתוכנית6700/ אשינוי יעוד אזור, הקמת 2 בנינים:מבנה מסחרי בן 5 קו',מבנה למגורים 3 קו'. ב-חנינה30/04/2006
ירושליםתוכנית8944/ אקביעת בינוי לחפירת קומת מרתף להרחבת 2 יח"ד שמעל. רח' מבוא לבנה 3, שכ' ר' אשכול28/08/2006
ירושליםתוכנית9639קביעת בינוי לתוספת 2 יח"ד חדשות. רח' עמוס 15 שכ' כרם-אברהם12/12/2007
ירושליםתוכנית9414שינוי יעוד שטח משמורת טבע לשפ"צ, בניית בניין חדש למגורים. רח' קורדובירו, ג-שאו19/06/2006
ירושליםתוכנית9763קביעת בינוי לתוס' קומה עליונה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' המ"ג 32. שכ' רוממה23/05/2006
ירושליםתוכנית9910קביעת בינוי לתוס' קו' מעל בניינים קיימים להרחבת יח"ד קיימ'.הפסגה 53,55 בית-וגן19/06/2006
ירושליםתוכנית9619תוס' בניה להרחבת יח"ד קיימ' קו' ליצירת 2 יח"ד . קדושת אהרון 5,7 ק. בעלזא10/04/2006
ירושליםתוכנית8809תוספת בניה באגף הדרומי ליצירת יח"ד חדשה, הוספת קומה מובלעת.רח' רש"י 49, מ-ברוך07/02/2007
ירושליםתוכנית9197קביעת בינוי לתוספות בשני בנינים ליצירת 4+4 יח"ד . רחל המשוררת 15,17, יפה נוף08/06/2006
ירושליםתוכנית9627קביעת בינויים בשני בנינים ,תוס' 4 קו' עבור 4 יח"ד בכל בנין. אהליאב,רוממה10/05/2006
ירושליםתוכנית9369קביעת בינוי לתוספת 2 קו' וגג רעפים. רח' חגיז משה 8, שכ' זכרון משה25/01/2006
ירושליםתוכנית10124שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לבניית מחסנים וחדר גז והרחבת יח"ד. יונה 31,כ-אברהם16/02/2006
ירושליםתוכנית6633/ אקביעת בינוי לחפירה במפלס 9.00- לשם תוספת 2 יח"ד חדשות. רח' אהרון ברנד 8,הר נוף25/01/2006
ירושליםתוכנית9401שינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה וקו' להרחבת יח"ד.פנים מאירות 11,מטסדורף27/02/2006
ירושליםתוכנית9506קביעת בינוי להריסת מבנה ובניית חדש בן 3 קו' ליצירת 3 יח"ד. עמרם גאון 32,ג-שאול25/09/2006
ירושליםתוכנית9935שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוספת קומה לשם הרחבת 2 יח"ד. רח' פנינה 928/08/2006
ירושליםתוכנית10077שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוספת 3 קומות לשם תוספת 4 יח"ד.רש"י 30,כרם-אברהם23/10/2006
ירושליםתוכנית7572שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' 2 קומות ליצירת 5 יח"ד. שעפט08/06/2006
ירושליםתוכנית10163שינוי יעוד אזור, הוספת קומת מרתף תת-קרקעית לאיחסון. רח' שמשון 8, שכ' גאולים05/02/2006
ירושליםתוכנית9758קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות. רח' יוסף חכימי 20, שכ' בית וגן
ירושליםתוכנית6784/ אקביעת בינוי לתוספות בניה והגדלת שטחי הבניה - שכ' נוה יעקב רח' פניגל 310/04/2006
ירושליםתוכנית9701כביש נחל דרגה09/07/2006
ירושליםתוכנית7322/ אשינוי יעוד שטח ציבורי למסחר, ביטול מיקום למבנה אשפה ולמדרגות רח' יוחנן בן זכאי12/01/2006
הראל, קרית יעריםתוכניתהל/ 485תוספת של 3 קומות, הגדלת אחוזי בניין, תוספת של 24 יח"ד, ק.יערים, טלזסטון,25/09/2006
ירושליםתוכנית10022שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 2, תוספות בנייה לשם הרחבת יח"ד, גילה רח' יסמין 116/02/2006
ירושליםתוכנית8564/ בתוספות בניה בקומות קרקע, א' ו- ב' לשם הרחבת יח"ד קיימות, כרם אברהם, צפניה 6227/03/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, אלוניםתוכניתג/ 11058תכנית מפורטת קיבוץ אלונים09/07/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 11312שינוי יעוד משטח פרטי פתוח לשטח למגורים א' סכנין24/01/2007
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 12134מחצבת גולני, טוראן27/03/2006
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 12397שנוי יעוד חלק מתחנת תידלוק לשטח מסחרי מיוחד08/11/2007
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 12546הקצאת שטחים פתוחים ושבילים בשיכון העירוני בכפר מכר17/07/2006
גולן, נובתוכניתג/ 12834אתר קומפוסט, מזרחית למושב נוב08/08/2007
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 13580שדה אליעזר - תוספת מגרשי מגורים28/08/2006
הגליל התחתוןתוכניתג/ 13782כפר נופש - נהר הירדן (לילדים עם מחלות בסיכון גבוה)30/04/2006
בקעת בית הכרם, סאג'ורתוכניתג/ 13944שינוי לתכנית מתאר ג/ 2085 משטח חקלאי למגורים והרחבת דרך :09/07/2006
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14032הגבלת % בניה, שינוי קווי בנין - שינוי תכנית מתאר ג/ 1275 - חורפיש:28/06/2006
יזרעאלים, מגידו, רמת השופטתוכניתג/ 14149דרך גישה לאזור תעשיה ברמת השופט:24/04/2006
נצרת, נצרת עיליתתוכניתג/ 14169שכונת גבעת ארמון ההגמון21/07/2008
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14136שינוי במיקום צומת-עילוט:24/04/2006
עפולהתוכניתג/ 14292שינוי יעוד השטח משירותי דרך והפיכתו לשטח למסחר משרדים וחניה תת קרקעית-עפולה25/06/2006
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14357הגדלת % בניה ושינוי קווי בנין-כפר מנדא10/04/2006
בקעת בית הכרם, ביענהתוכניתג/ 14371שינוי יעוד משטח חקלאי לתחנת תידלוק, מסחר ועסקים ודרך, כניסה לבענה04/09/2008
גבעות אלונים, כפר מנדאתוכניתג/ 14354שינוי בקווי הבנין הקבועים בתכנית והעלאת אחוזי הבניה - כפר מנדא19/06/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14520שנוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לשטח מסחר ותעשיה, כביש כניסה לירכא27/02/2006
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתג/ 14554חצור הגלילית שיקום עירוני23/10/2006
משגב, אשבלתוכניתג/ 14601תכנית מתאר מקומית-אשבל19/06/2006
מגדל העמקתוכניתג/ 14657תוספת זכויות, רחוב הגפן, מגדל העמק23/05/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14711שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מסחר ותיירות, כביש כניסה, ירכא19/03/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14762הגדלת שטחי בניה, תרשיחא19/03/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14757שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי למגורים ב', ירכא19/03/2006
הגליל המרכזי, ג'דיידה-מכרתוכניתג/ 14835הצרת רוחב דרך מס' 17 לרוחב 4 מ', ג'דיידה מכר27/03/2006
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14863איחוד, חלוקה והקטנת דרך להולכי רגל, רמת ישי24/04/2006
הגליל המזרחי, טורעאןתוכניתג/ 14908שינוי יעוד מחקלאי למגורים ושצ"פ, טורעאן19/03/2006
טבריהתוכניתג/ 14972"מתחם הפלאפלים"27/02/2006
הגליל העליון, מבואות החרמון, אליפלטתוכניתג/ 15065מגורים, אליפלט10/04/2006
מטה אשר, שבי ציוןתוכניתג/ 15080הוספת תכליות וזכויות בניה באזור מלונאות - שבי ציון28/06/2007
עמק המעיינות, שדה אליהותוכניתג/ 15038קומפוסט, שדה אליהו19/03/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, בית שעריםתוכניתג/ 15139מבני קייט, משק אילי, בית שערים13/03/2007
כרמיאלתוכניתג/ 15270בית כנסת ומקווה גבעת רם24/12/2006
נצרתתוכניתג/ 15285שינוי בהוראות וזכויות בניה והתוית דרך גישה, נצרת10/04/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', סולםתוכניתג/ 15273תוספת אחוזי בניה בגוש 17122 חלקה 10, סולם31/12/2006
חוף הכרמל, עתליתתוכניתמכ/ 304אתר לאומי מוזיאון פתוח מחנה המעפילים ואתר המעברות, עתלית27/03/2006
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 245איזור מגורים משולב תיירות - דלית אל כרמל20/11/2006
עירון, באקה אל ג'רביה, באקה אל גרבייהתוכניתענ/ 475שכונת "אלמרבעה" ג'ת28/02/2008
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 256/ ג/ 1255בית ספר בשכונה המזרחית - עוספיה29/06/2009
קריות, קרית ביאליקתוכניתק/ 346/ ה"מתחם העצמאות - קרית ביאליק"08/11/2007
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 661הרחבת לשכת הרווחה - טירת הכרמל05/02/2006
קריות, קרית מוצקיןתוכניתק/ 259/ אשכונת מגורים קליל17/07/2006
חדרהתוכניתחד/ 1179שינוי יעוד מחקלאי ומלאכה לשב"צ ומגורים, ממזרח למרכז הקליטה בשכ' בית אליעזר17/07/2006
חוף הכרמלתוכניתחכ/ 414/ תשמורת טבע ביצת נחל דליה08/02/2010
קרית טבעוןתוכניתטב/ 237הרחבת דיור ברח' כצנלסון, בקרית טבעון30/01/2007
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 1198תוספת בניה וקומה למרכז מסחרי ברחובות המעלה והבנים, פרדס חנה28/06/2006
יבנהתוכניתיב/ 244קביעת אזור מגורים מיוחד ל-350 יח"ד,פיתוח שטח הפארק הציבורי חלק דרום וחלק צפון21/09/2006
עמק לוד, משמר השבעהתוכניתגז/ 314/ 20משמר השבעה04/09/2007
זמורה, גדרהתוכניתזמ/ 584/ 4תוכנית זמ/ 584/ 4
לב השרון, צור משהתוכניתצש/ 6/ 22/ 20פיצול נחלה. צור-משה.26/02/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 7/ 49התחדשות עירונית ופינוי בינוי במתחם רוקח30/05/2006
דרום השרון, צופיתתוכניתשד/ 111/ 4לשנות ייעוד מאזור חקלאי לאזור מגורים א' ולייעד שטחים ל - 12 יח"ד חדשות.28/02/2008
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 27תוכנית הר/ 485/ 2726/02/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 23תוכנית הר/ 1000/ 19/ 2325/09/2006
לב השרוןתוכניתצש/ 62/ 5אזור תעסוקה פארק השרון תחנת תדלוק ושרותי דרך.23/06/2008
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 163הפעלת לול רביה באזור שיעודו חקלאי04/09/2006
מזרח השרון, זמרתוכניתמש/ 8/ 1/ 39מאזור חקלאי לאזור מגורים א'.08/01/2009
דרום השרוןתוכניתשד/ 156/ 3זכויות בניה לחממות, סככות, ומשתלות על אדמה חקלאית הקלה בקו בניין כביש 444 ו-6.20/02/2008
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 19הקמת 6 יח"ד והרחבת דרך.30/05/2006
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 37שיקום שכונות - שפור תנאי מגורים, הרחבת דיור ללא תוספת יח"ד.25/06/2006
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 94הגדלת שטח עיקרי ב 70 מ"ר במגרש.09/12/2008
פתח תקוהתוכניתפת/ 1210/ 48תוספת יח"ד, תוספת קומה + חדר על הגג, שינוי קו בנין צדדי.30/04/2007
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6158/ אהגדלת שטח הדירות בקומת הקרקע, הגדלה בקומה השניה ע"י תוספת חדרים על הגג.22/03/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 102הגדלת שטח עיקרי ב- 25 מ"ר במגרש 2104.24/12/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1152/ 18בניה בקיר משותף, בניית יח"ד + חדרים על הגג, הבלטת מרפסות לא מקורות לחזית.30/11/2006
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ 3414הקמת אזור למרכזים לוגיסטיים,מדרום לכביש 5 ובסמוך לצומת קאסם.ש.ב.צ וספורט,שצפ.02/04/2008
רחובותתוכניתרח/ 2102/ 1/ א/ 3הגדלת שטח הבניה העיקרי המותר במגרש ע"י סגירת מרפסת אחורית.10/05/2006
עמק לוד, זיתןתוכניתגז/ 392/ 23פיצול מגרש לבעלי מקצוע מס' 36 לשני מגרשים ודרך.10/05/2006
רחובותתוכניתרח/ 750/ א/ 77/ 1הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום התכנית ב-44 מ"ר ללא שינוי נוסף בהוראות התכ
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3139/ 1שינוי מש.צ.פ. לדרך והעתקת מיקום ש.ב.צ.(שטח הש.ב.צ. ישאר ללא שינוי)שינויים בקוי28/06/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 63/ 5קביעת אזור לש.צ.פ.שינוי ממגורים ב' לג',קביעת הוראות בדבר מס' יח"ד וקומות מותר.23/05/2006
נתניהתוכניתנת/ 552/ 37הגדלת מס' יח"ד, מס' קומות, תוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות.06/03/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 24/ 11שינוי יעוד המגרש, ממגרש מסחרי ליעוד למגורים א'. קביעת זכויות בניה וקווי בנין.10/05/2006
רעננהתוכניתרע/ 1/ 330/ התוספת שטח עיקרי בקומה ב'.30/05/2006
נתניהתוכניתנת/ 750/ 25/ אשינוי ממגורים ב' לב' מיוחד,תוספת יח"ד,קומות,שטחי בניה,הבלטת מרפסות מעבר לקו בנ12/01/2006
רחובותתוכניתרח/ 550/ ב/ 17/ 1שינוי ממגורים א' לג' מיוחד, תוספת יחידות דיור, קביעת הוראות בניה.15/02/2007
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 231שינוי מציבורי פתוח למבנה ציבור מעורב בציבורי פתוח.הסדרת תוואי ערוץ נחל לניקוז.28/08/2006
מצפה אפק, גני תקוהתוכניתממ/ 5110/ 1קביעת הוראות בניה למרתפים באזור מגורים צמודי קרקע.28/06/2006
רעננהתוכניתרע/ 2005/ זתוספת לשטחי בניה עיקריים בבנין מגורים קיים.05/08/2010
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2396/ בבית ספר הירקון02/04/2008
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3204רח' הרכבת 58-6827/11/2007
קרית אונותוכניתקא/ 322רובע בר-אילן03/09/2009
חולוןתוכניתח/ 441מתחם בלבן11/09/2007
קרית אונותוכניתקא/ 346התחדשות עירונית שלמה המלך08/11/2007
תל אביב-יפותוכניתתא/ 3432מגורים- מתחם פרופס27/11/2007
רמת גן, רמת אפעלתוכניתקא/ 373/ מחהרחבת רמת אפעל30/04/2006
חולוןתוכניתח/ 501מגדלים בשדרה12/12/2007
חולוןתוכניתח/ 524מתחם ראש פינה30/11/2006
רמת גןתוכניתרג/ 1309רמת עמידר23/05/2006
רמת גןתוכניתקא/ 335דרך- חיבור המתחם הצפוני(תוכנית תממ/ 322) עם דרך אלוף שדה03/09/2009
בני ברקתוכניתבב/ 732שינוי יעוד ממגורים ב' לאזור מגורים מיוחד21/09/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2603/ אביטול הגבלת שטח ליח"ד לאחר הרחבה שכונת נוה עופר22/03/2007
חולוןתוכניתח/ 300/ 3/ ב/ 1מתחם גולדה צפון27/03/2006
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 601הקמת מבנים ארעיים בשטחים גלילים23/05/2006
הרצליה, כפר שמריהותוכניתהר/ 2134קביעת 3 יח"ד בחלקות19/09/2007
חולוןתוכניתח/ 542רח' משה שרת -תוספת מרפסות מקורות27/02/2006
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 4תוספת 21 מגרשים - מושב שדה משה
שמעוניםתוכניתד/ 7/ 02/ 302/ 18צומת צאלים דרכים 234/22216/10/2006
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 47אתר לסילוק פסולת בנין רהט
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 59פארק אופירה - חוף צפוני28/09/2006
שקמים, לכישתוכניתד/ 6/ 02/ 279דרך מספר 358 - קטע שומריה - שקף25/09/2006
שמעונים, אשכול, רעיםתוכנית7/ 03/ 126/ 2קיבוץ רעים12/01/2006
שמעונים, שדות נגב, כפר מימוןתוכנית7/ 03/ 164/ 12בנה ביתך - כפר מימון25/09/2006
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 320/ 3שכונה 30 - מגרש 74 - כסייפה20/08/2006
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 106מגרש 25 - עורף המרינה - אשדוד29/12/2005
שקמים, לכיש, יד נתןתוכנית6/ 03/ 137/ 4יד נתן - הרחבת שטח למגורים19/06/2006
רהטתוכנית17/ 03/ 412מתחם 1 - רהט דרום24/04/2006
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 2ממוש זכויות בניה למבנה ציבור - שכונה 9 חורה12/01/2006
תוכניתמשד/ 27תכנית לצרכי הסדרי רישום - עין יהב והסביבה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 249/ 3שכונה 19 - כסייפה02/08/2006
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 324/ 3הרחבת מגרשי מגורים - שכונה 42 - כסייפה12/01/2006
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 110שינוי בזכויות בניה - אזור המרינה - אשדוד12/01/2006
באר טוביה, באר-טוביה, שתוליםתוכנית8/ 03/ 123/ 6חלוקה מחדש של זכויות הבניה - מגרשים 144, 143, 142 - מושב שתולים25/01/2006
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 60מבנה לעמותת במדב"ר24/04/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 148שכונת רמות ב' - מתחם 3 - באר שבע06/03/2006
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 35מתקן לטיפול בשפכים דימונה22/03/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 34שינוי בזכויות בניה - רחוב נחמן אביגד 10 - רמות באר שבע05/02/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 482שלומית19/06/2006
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481חלוצית 4 - שמעונים30/01/2007
מיתר, שמעוניםתוכנית7/ 02/ 305/ 57אזור תעסוקה צומת שוקת08/11/2007
תוכנית10/ 02/ 100/ 66אתר לכריית חול מישור רותם מזרח -- זכויות בניה למתן לניפוי חול27/02/2006