ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 225 מתאריך 21/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15382הקמת שכונה מערבית צפונית - 180 יח"ד משהד11/11/2008
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גניגרתוכניתיז/ מק/ 6540/ 05תחנת תדלוק על כביש 73 בין צומת עדשים לגניגר
מנשה-אלונה, מנשה, כפר גליקסוןתוכניתמ/ 314תכנית מתאר לכפר גליקסון24/09/2009
זמורה, גן יבנהתוכניתזמ/ 598/ 102/ 4שינוי חלוקת שטחי הבניה המותרים באזור המסחרי,מבלי לשנות את סך השטח הכולל המותר17/07/2006
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבבקשה ועדה מקומיתרש/ 04/ 001חניון אוטובוסים
להבים, מצפה רמוןתוכנית20/ 02/ 173/ 2שמורת טבע הר הנגב - הרחבה 312/05/2009
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 286שמורת טבע פורה08/08/2007
באר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 6הרחבת אזור המגורים - מגרש 49 - מושב נוה מבטח31/12/2006
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 14תחנת שאיבה לביוב - ערערה בנגב13/05/2007
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםבקשה ועדה מקומית8/ 06/ 89בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי קיים למבנה אספקה ומכירה למוצרי גן ובית
בקשה ועדה מקומיתערנ/ 20050442היתר בניה להצבת ביתני תקשורת + שלוש אנטנות על תורן + הקמת גדר.