ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 570 מתאריך 28/11/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8036שינוי יעוד וקביעת בינוי לבנין בן 8 קומות - רח' בן הלל25/09/2006
ירושליםתוכנית8190בנין חדש למגורים מעל קומת מסחר וחניון תת קרקעי -רח' מלכי ישראל פינת לבוש מרדכי
ירושליםתוכנית8512תוספות לשם הרחבות - רח' אגסי 30 - שכ' הר נוף.04/09/2006
ירושליםתוכנית8897השלמת קומה והוספת קומה לשם הרחבות דיור. רח' שדה חמד 24, שכ' מקור ברוך20/08/2006
ירושליםתוכנית9237תוספת בניה בק' קרקע , והוספת קומה להרחבת דירה. ר' אלעזר המכבי 6, שכ' מ' ברוך23/10/2006
ירושליםתוכנית4854שינוי יעוד שטח לאזור מגורים 2, הקמת בניין בן 4 קומות. רח' רבינוביץ, ש' ק-יובל.21/01/2010
ירושליםתוכנית9474קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות - שכ' שועפט28/08/2006
ירושליםתוכנית9472שינוי יעוד אזור, תוספת בניה והוספת קומה לשם הרחבות דיור. רח' אופירה 4, סהדריה.25/09/2006
ירושליםתוכנית9434קביעת בינוי לתוספות בניה במפלסים השונים. רח' שמואל תמיר 16, שכ' פסגת זאב.23/06/2008
ירושליםתוכנית9053שינוי יעוד אזור, קביעת בינוי ל 3 מגרשים, 9 יח"ד חדשות. ראס אל עמוד08/11/2006
ירושליםתוכנית7724/ אשינוי יעוד שטח וקביעת בינוי לתוס' בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות.שאולזון 90,הר נוף28/09/2006
ירושליםתוכנית4796/ אשינוי יעוד ממוסד לאזור מגורים,קביעת הוראות בינוי ל-111 יח"ד רח' חי טייב,הר נוף
ירושליםתוכנית10118שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי ל 2 בנינים בני 3 קומות ליצירת 12 יח"ד. צור-בהר08/06/2006
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 448שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת עליית גג ושטחים ביח"ד קיימות.ישפה 14,שכ' ח.מבשר09/07/2006
ירושליםתוכנית7278/ אשינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' בניה בקו' השונות לשם הרחבת יח"ד.אופירה 5,סנהדריה20/08/2006
ירושליםתוכנית4331/ אקביעת בינוי לתוספות בניה בכל קומות הביניין לשם הרחבת יח"ד. אליעזרי 5, בית וגן13/03/2007
ירושליםתוכנית9604הפיכת שטח שירות לעיקרי, הגבהת שטח גג לשם מגורים. רח' הררי רפול 26, פסגת-זאב19/06/2006
ירושליםתוכנית9046תוספת בניה בקומה החמישית, שכ' קרית שמואל28/06/2006
ירושליםתוכנית9521שינוי יעוד משטח לבנין ציבורי לשטח משולב למסחר ומוסד, תוספת אגף וקומות.רח' הלל24/12/2006
ירושליםתוכנית9885שינוי יעוד ממגורים 3 למגורים 3 מיוחד, הגדלת מס קומות, שכונת נחלים אחים22/03/2007
ירושליםתוכנית9948קביעת בינוי להרחבת קומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת, שכונת הר נוף19/06/2006
ירושליםתוכנית10894שינוי יעוד ממגורים 7 לאזור 5 מיוחד, איחוד חלקות ותוספת יח"ד, רמת מוצא10/04/2006
ירושליםתוכנית10117הקמת שני בנינים חדשים , שינוי יעוד מדרך למגורים 2, תוספת 3 יח"ד , צור באהר08/06/2006
ירושליםתוכנית9010/ אהרחבת יחידת דיור בקומה העליונה, במסגרת הקנטור הקיים, גבעת שפירא19/06/2006
נצרתתוכניתג/ 8954שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א', שינוי למתאר, נצרת.08/11/2006
עמק הירדןתוכניתג/ 11415תחנה לחקר הדגה, משרד החקלאות,13/03/2007
יזרעאליםתוכניתג/ 11761מובלעת חרושת
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 12094הרחבת מושב נטועה19/01/2009
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 12125הקמת אזור מסחרי תיירותי משני צידי כביש הכניסה לישוב ירכא והסדרת התנועה בדרך25/07/2006
מרום הגליל, חזוןתוכניתג/ 12328מתקן הנדסי באתר בריכת חזון21/05/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12861שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בדרום סחנין27/03/2006
טבריהתוכניתג/ 12970מרכז קליטה טבריה15/02/2007
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 13277שינוי יעוד מחקלאי למגורים30/11/2006
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 13679שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב'-צפון ירכא31/12/2006
עמק הירדןתוכניתג/ 14034מתחם בית המועצה האזורית עמק הירדן-צמח:27/03/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אבן מנחםתוכניתג/ 14178שינוי לתכנית ג/ 6235 המאושרת, במושב אבן מנחם:20/11/2006
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 14368שינוי בהוראות וזכויות בניה - רמת ישי29/03/2007
שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 14383ביטול שצ"פ והפיכתו למגורים-תמרה29/03/2007
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14421שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים ב' ומסחר באתר ירכא
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתג/ 14448שנוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים ומבני ציבור23/07/2007
גולן, רמותתוכניתג/ 14644רה- תיכנון, הגדלת 46 מגרשי מגורים, מושב רמות26/02/2007
הגליל המזרחי, הגליל התחתוןתוכניתג/ 14680קידוח כלנית 520/11/2006
לב הגליל, משגב, סח'ניןתוכניתג/ 14700הרחבת שטח בית ספר והתווית דרך, סכנין09/07/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14737שינוי יעוד משפ"פ לאזור מגורים, תרשיחא08/08/2007
הגלבוע, הגילבועתוכניתג/ 13401בית היערן, גלבוע24/10/2007
מעלה נפתלי, בית ג'ןתוכניתג/ 14849שינוי יעוד משטח בניה בעתיד למגורים, בית ג'אן
הגליל המזרחי, כפר תבורתוכניתג/ 14925הסדרת דרך גישה לחלקות חקלאיות ומתקן ביוב, כפר תבור10/05/2006
הגלבוע, הגילבוע, כפר יחזקאלתוכניתג/ 14988שינוי יעוד משטח פרטי פתוח למגורים א', כפר יחזקאל27/03/2006
הגליל התחתון, מסדתוכניתג/ 14985יחידות אירוח, מסד25/06/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15005שינוי יעוד נקודתי משטח חקלאי לתעשיה זעירה, לגיטימציה, והעתקת סובה, סכנין25/06/2006
כרמיאלתוכניתג/ 15051גבעת מכוש -כרמיאל תוספת מגורים12/12/2006
עפולהתוכניתג/ 15027שינוי יעוד משטח ציבורי פתוח למגורים א', עפולה20/08/2006
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15118הצרת רוחב דרך, כפר כנא28/09/2006
משגב, מכמניםתוכניתג/ 15101תכנית הסדרת שמושי קרקע מכמנים - חאלד סועאד27/03/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתגנ/ 15215הגדלת אחוזי בניה והקטנת קו בנין, תרשיחא12/12/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, כפר יהושעתוכניתג/ 14433הוראות בניה למבני משק באזור החקלאי-כפר יהושע25/07/2006
מעלה הגליל, כסרא-סמיעתוכניתג/ 15208שינוי יעוד לחקלאי מיוחד, כסרא09/07/2006
נצרתתוכניתגנ/ 15317שינוי בהוראות וזכויות בניה, נצרת28/06/2007
נהריהתוכניתג/ 15454הגדלת אחוזי בניה, נהריה27/03/2006
יזרעאלים, מבוא העמקים, אכסאל, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15489אזור ספורט פנאי ונופש19/06/2006
נצרת עיליתתוכניתגנ/ 15673שינוי לתכנית ג/ 1302605/01/2006
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 656איזור תיירות משולב - זכרון יעקב - פארק היין.08/11/2007
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 938שכונה צפון מערבית בנימינה.17/12/2008
זבולוןתוכניתזב/ 194הרחבת מכון לטיהור שפכים איגוד ערים אזור חיפה - ביוב
חיפהתוכניתחפ/ 1833/ יגנמל חיפה - מסוף מזרח א'23/05/2006
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 997/ בתוספת אחוזי בניה בגוש 11308 מגרש 28, זכרון יעקב04/09/2006
חדרהתוכניתחד/ 900/ השינוי יעוד ממגורים א' לשב"צ רח' הגר"א פ. רח' האר"י25/09/2006
חיפהתוכניתחפ/ 1273/ ז/ 1הרחבת אזור תעשיה מת"מ - אינטל27/03/2006
מצפה אפקתוכניתממ/ 1527תחנת משנה לחשמל "ניר צבי".23/07/2007
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3154הקצאת שטח לבניית מתחם מגורים בן 1800 יח"ד23/05/2012
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3/ 6מגרש 15 ממגורים ב' למיוחד, מגרש 11 ממגורים א' לש.ב.צ.17/09/2008
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3/ 9מרכז מסחרי בבזאדה הוספת שטחים וקומות בשטח מסחרי.17/09/2008
עמק לודתוכניתגז/ 508כביש מס' 1 הרחבת מסלול צפוני (ממחלף גנות עד מחלף שפירים).08/01/2008
עמק חפר, אביחילתוכניתעח/ 136/ 10שינוי מאזור חקלאי מיוחד מושב למשק עזר ולמגרש מגורים.חלוקה בהסכמה,קביעת זכויות09/08/2006
כפר סבאתוכניתכס/ 414/ אתוספת זכויות בנייה.24/10/2007
קסם, כפר בראתוכניתק/ 3370שינוי יעוד קרקע משטח אזור ספורט לשטח בניני ציבור, קביעת הוראות בניה.10/05/2006
נתניהתוכניתנת/ 554/ ג/ 1/ אתוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות,תוספת קומה מ2 קומות מרתף+4 קומות ל2 ק' מרתף+ 531/12/2006
רחובותתוכניתרח/ 550/ ד/ 20/ 8תוספת שטח לחדר יציאה לגג בקומה שישית,מרפסת מקורה בקומה שישית.23/01/2008
גבעת שמואלתוכניתממ/ 3116/ 1תוספת שטח עיקרי על פי הקיים בקומות הקרקע,א ו-ב מבלי לפגוע בזכויות על מגרש השות08/06/2006
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 20שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,שינוי בקו בנין קדמי למרפסות לא מקורות בלבד09/07/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 13/ 20מתן זכות מעבר לרכב בש.צ.פ. לחלקה 181.25/06/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2069/ ד"המשתלה" צפון מזרח28/04/2010
גבעתייםתוכניתגב/ 448/ מחמגורים רח' ריינס28/08/2006
חולוןתוכניתח/ 300/ 3/ א/ 1מתחם נאות שושנים- מגורים08/06/2006
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 160שכונת נאות הכפר26/06/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 83מתחם "קצין העיר", העיר העתיקה באר - שבע25/06/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 43אזור תעשיה אשדוד21/09/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 42רובע ד' - אשדוד17/07/2006
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 160גן לאומי - אשקלון
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 451מוסדות חינוך - שכונה 9 - לקיה08/06/2006
להבים, מצפה רמוןתוכנית20/ 02/ 173/ 2שמורת טבע הר הנגב - הרחבה 312/05/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 58רחוב ירושלים השלמה ושינוי משצ"פ למסחר - אילת30/04/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 27שינוי בזכויות בניה - שכונת רמות באר שבע
אשדודתוכנית3/ 03/ 127/ 9הגדלת מרפסות ברובע ט"ו רחוב יהושע חנקין - אשדוד13/03/2007
דימונהתוכנית25/ 03/ 144רחוב הצפצפה 4 - דימונה09/08/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 18שינוי בזכויות בניה - נחל בקע - באר שבע10/05/2006
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 463ישוב קהילתי כרמית - שלב א' - שמעונים05/02/2006
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 64רובע ד' - אשדוד24/04/2006
שדרותתוכנית21/ 02/ 120שכונת בן-גוריון ב' - שדרות09/08/2006
בני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 2הגדרת זכויות בניה על קרקע חקלאית -קיבוץ שובל06/03/2006
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 53פארק שלמה המלך - שמעונים04/12/2008
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 16שכונת המרכז תל שבע28/08/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 15רחוב יוסף תקוע - שכונת רמות - באר שבע10/05/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 19רחוב משה חובב - נחל בקע - באר שבע10/05/2006
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 177אתר תיירות ונופש בבקעת תמנע (אזור ב')17/07/2006
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 14תחנת שאיבה לביוב - ערערה בנגב13/05/2007