ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 227 מתאריך 19/12/2005

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, אביריםתוכניתג/ 9604מצפה אבירים - שלב ב'22/07/2009
עפולהתוכניתג/ 12480מלון - שכונת גאולים13/03/2007
הגליל העליון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, מבואות החרמוןתוכניתג/ 13450תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)07/11/2011
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 13852מלון יין בדלתון02/04/2008
מעלה הגליל, שלומיתוכניתג/ 13915פארק מרכז שלומי28/06/2007
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14668תחנת תדלוק ומסחר, עילוט05/03/2009
הגלבוע, הגילבוע, חברתוכניתג/ 14936היפודרום ומרכז ספורט אזורי08/08/2007
הגלבוע, הגילבוע, גן נר (גבורים)תוכניתג/ 15594מתקן הנדסי, תחנת פרדס תענך, גן נר28/06/2007
מורדות הכרמל, נשרתוכניתמכ/ 649שכונת בן דור, נשר08/11/2007
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ופארק תעשיות מדע - "ת.מ.ר".
דרום השרון, גן חייםתוכניתשד/ 163הפעלת לול רביה באזור שיעודו חקלאי04/09/2006
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 100מערכת דרכים במסגרת מחלף עין-הקורא, בין כביש 4 לכביש 431.05/06/2008
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 26שינוי מחקלאי למגורים א', קביעת זכויות בניה למבנים לפעילות לא חקלאיות (פלח).
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ באיחוד וחלוקה בהסכמה,תוספת זכויות בניה,תנאים למתן היתר בניה,תנאים להריסת מבנים17/07/2006
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרתוכניתעח/ מק/ 15/ 36/ 1תכנית מפורטת. איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים.18/08/2009
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2680נוה שרת מזרח
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ מק/ 1076אור יהודה אזור02/07/2006
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 95שימוש חורג במבנה חקלאי למזנון
שמעוניםתוכניתמשד/ 32קיבוץ דביר והסביבה
שמעונים, אשכול, ניר יצחקתוכנית7/ 03/ 102/ 6אזור תעשיה - קיבוץ ניר יצחק04/09/2006
זבולון, אבטיןבקשה ועדה מקומיתזב/ 20040055גידור המגרש, יישור המגרש בכורכר ומחסן עץ (קראון נייד)
בקשה ועדה מקומיתזב/ 20020109בקשה לשימוש חורג מחקלאי למסחרי לאחסון ציוד צנרת.
שקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 6/ 06/ 109שימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר
קרית אתאבקשה ועדה מקומיתקאת/ 200500274שימוש חורג מבית מטבחיים למחסן בשטח חקלאי.