ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 289 מתאריך 10/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אצבע הגליל, מטולהתוכניתג/ 11082מעבר הגבול מטולה28/04/2010
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14605שינוי יעוד מחקלאי לחקלאי מיוחד, מושב גורן26/06/2008
מעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 15105שינוי עיוד לחקלאי מיוחד\ יערה22/03/2007
נתניהתוכניתנת/ 368/ 6/ ג/ 2חניה ציבורית בש.צ.פ. באזה"ת ק. ספיר.
בני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 184/ 2אזור תיירות ונופש בין להב דביר19/11/1992
רהטתוכנית17/ 02/ 402תכנית מתאר רהט13/03/2007
שקמים, לכיש, אחזםתוכנית6/ 03/ 172/ 5מושב אחוזם05/06/2007
תוכניתתמא/ 37/ א/ 1תכנית מתאר ארצית חלקית לגז טבעי - מכלול יבשתי דרומי09/04/2002
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
נושאולנת"ע.כללי