ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת המשנה לישובים חקלאיים

מס' 310 מתאריך 16/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 13742הרחבת אחיהוד14/06/2007
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14377שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מעורב מסחר ומגורים והקטנת קווי בנין מדרך 804
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15382הקמת שכונה מערבית צפונית - 180 יח"ד משהד11/11/2008
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 15668הרחבה דרום מזרחית - אחיהוד
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 386שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחרי מיוחד לגן אירועים.12/07/2007
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ באיחוד וחלוקה בהסכמה,תוספת זכויות בניה,תנאים למתן היתר בניה,תנאים להריסת מבנים17/07/2006
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 95שימוש חורג במבנה חקלאי למזנון
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 106שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ מק/ 716תחנת תדלוק באום אל פחם
שומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומיתשמר/ 20000133בניה חדשה
שקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 6/ 06/ 109שימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר