ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 500 מתאריך 06/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, גדעונהתוכניתג/ 11942מחצבת עין חרוד תכנית הרחבה20/02/2008
אצבע הגליל, הגליל העליון, מבואות החרמון, ראש פינהתוכניתג/ 12986הרחבת גן לאומי חצור12/12/2006
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 13742הרחבת אחיהוד14/06/2007
הגליל העליון, מנרהתוכניתג/ 13906שמורת טבע אירוס מנרה26/12/2007
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14377שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מעורב מסחר ומגורים והקטנת קווי בנין מדרך 804
מבוא העמקים, משהדתוכניתג/ 15382הקמת שכונה מערבית צפונית - 180 יח"ד משהד11/11/2008
מטה אשר, אחיהודתוכניתג/ 15668הרחבה דרום מזרחית - אחיהוד
רחובותתוכניתרח/ 2005/ ופארק תעשיות מדע - "ת.מ.ר".
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 59יצירת שכונת מגורים חדשה ע"י:שינוי יעוד מחקלאי למגורים א',א' מיוחד,ב',ש.ב.צ.,מס
שרונים, אבן יהודהתוכניתהצ/ 1/ 1/ 386שינוי יעוד מאזור חקלאי למסחרי מיוחד לגן אירועים.12/07/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמד/ 34חיבור המסילה למודיעין למסילת ירושלים (קו "שער הגיא").26/02/2007
דרום השרון, רמות השביםתוכניתשד/ 290/ 10/ באיחוד וחלוקה בהסכמה,תוספת זכויות בניה,תנאים למתן היתר בניה,תנאים להריסת מבנים17/07/2006
תל אביב-יפותוכניתתא/ 2680נוה שרת מזרח
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 95שימוש חורג במבנה חקלאי למזנון
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 106שימוש חורג ממחסן חקלאי למחסן למכירת רהיטים
גלילית מחוז הדרוםתוכנית1/ 02/ 102תכנית מיתאר מקומית למבנים חקלאיים בשטחים שיעודם קרקע חקלאית05/06/2008
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ מק/ 716תחנת תדלוק באום אל פחם
שומרון, פרדס חנה-כרכורבקשה ועדה מקומיתשמר/ 20000133בניה חדשה
שקמים, שפירבקשה ועדה מקומיתשקמ/ 6/ 06/ 109שימוש חורג למחסן לייצור מיץ רימונים מושב שפיר