ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 293 מתאריך 21/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 14664תכנית מתאר צנדלה29/06/2009
גולן, אפיקתוכניתג/ 14772שיקום מחצבת אפיק15/02/2007
הגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 15418תכנית מתאר - כפר דחי08/01/2009
שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 15565תכנית מתאר שעב28/04/2010
מטה אשר, שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15756תוכנית מתאר - טמרה
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתתממ/ 2/ 56תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 56 - הרחבת הישוב דחי30/07/2007
שפלת הגליל, שעבתוכניתתממ/ 2/ 57תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 57 - הרחבת הישוב שעב28/06/2007
מעלה נפתלי, פסוטהתוכניתתממ/ 2/ 60תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 60 - הרחבת הישוב פסוטה28/03/2007
הגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתתממ/ 2/ 61תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 61 - הרחבת הישוב צנדלה28/03/2007
מעלה נפתלי, גוש חלבתוכניתתממ/ 2/ 63תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי 63 - הרחבת הישוב ג'יש (גוש חלב)28/03/2007
שפלת הגליל, תמרהתוכניתתממ/ 2/ 62תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 62 - הרחבת הישוב טמרה24/10/2007
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתתממ/ 2/ 65תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 65 - הרחבת הישוב יאנוח-ג'ת28/06/2007