ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 586 מתאריך 25/01/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חיפהתוכניתחפ/ 2049/ אמתחם מגורים משולב בעסקים בחליסה בין רח' אני מאמין ודרך בר יהודה.06/03/2006
דרום השרון, גני עםתוכניתשד/ 213/ 7אחוד וחלוקה בהסכמה, שינוי משטח פיתוח למשק עזר מגורים ומגורים מיוחד ודרך מוצעת.27/03/2006
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 149חיבור כביש מספר 4 לדרך אזורית מס' 406 רמות רבתי באר - שבע06/03/2006