ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 470 מתאריך 07/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
חיפהתוכניתתמא/ 10/ א/ 4תכנית מתאר ארצית (חלקית) - תחנת הכח חיפה12/10/2008
נושאמועצה ארצית(3)נושא כללי
חיפהתוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ אתכנית מתאר ארצית מפורטת ליבוש נמל הכרמל - שלב א'30/10/2003
תוכניתתמא/ 18/ 4תכנית מתאר ארצית לתחנות תדלוק - תחנות זעירות ותיקון הוראות23/08/2006
קרית אתאתוכניתתמא/ 32/ גתכנית מתאר ארצית למשק הגפ"מ - אתר קרית אתא30/04/2006
נושאתקנות/ 05/ 10משק הגז הטבעי - תכנית עבודה
נושאתקנות/ 02/ 36בבריכות שחיה - המשך דיון
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 4תחנת כח "חגית" - הפעלת יחידת הייצור החדשה בגז טבעי כדלק ראשי ובסולר כגיבוי21/07/2008
אצבע הגליל, בית שאן, בקעת בית הכרם, גבעות אלונים, גולן, הגלבוע, הגליל המזרחי, הגליל המרכזי, הגליל העליון, הגליל התחתון, טבריה, יזרעאלים, כרמיאל, לב הגליל, מבוא העמקים, מגדל העמק, מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה חרמון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, משגב, נהריה, נצרת, נצרת עילית, עכו, עמק הירדן, עמק המעיינות, עפולה, צפת, קצרין, קרית שמונה, שפלת הגלילתוכניתתמא/ 22/ 4תכנית מתאר ארצית ליער וייעור - שינוי מס' 4 - שינוי כללי בהוראות21/07/2008
נושאתקנות/ 02/ 41תקנות בקשה להיתר - תקנות עיקריות בנושא בריכות שחיה
נושאתקנות/ 19/ 36/ בבריכות שחיה - חישובי שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהתרים
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ א/ 1שינוי לתמ"א מפורטת לנמל חיפה-פרוייקט הכרמל שלב א: תנאים לכריית חול להקמת המסוף17/07/2006
תוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ בתכנית מתאר ארצית לנמל חיפה - אזור הכניסה הימית לנמל חיפה ב"צל" שובר הגלים16/08/2007
חיפהתוכניתתמא/ 13/ ב/ 1/ גתמ"א מפורטת- העמקת תעלת הכניסה הימית לנמל חיפה (מעבר לשובר הגלים)15/02/2012