ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 600 מתאריך 16/02/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בית שמשתוכניתבש/ 153אזור משולב לתיירות מלונאות מסחר ושרותים בין שד' בן זאב שד' בן גוריון וכביש 3807/03/2010
ירושליםתוכנית6804שינוי יעוד שטח משטח לבית קברות מוצע לשטח לאזור מגורים 5 מיוחד שכונת א-שייח
ירושליםתוכנית7843איחוד וחלוקה שינוי בגובה הבניה, בקוי בנין, במספר יח"ד ובזכויות הבניה-שכ' מורשה05/06/2008
ירושליםתוכנית8958תוספת 2 קומות ליצירת 4 יח"ד חדשות - שכ' שועפט21/09/2006
בית שמשתוכניתבש/ 65/ דקביעת זכויות למגרש למסחר למסעדה - רח' יגאל אלון - אזו"ת צפון.28/09/2006
ירושליםתוכנית3905/ גשינוי יעוד לשטח למוזיאון למדע פשוט - גבעת רם.02/04/2008
ירושליםתוכנית8702הרחבת יח"ד קיימות ותוספת קומה להרחבה והוספת יח"ד חדשה. רח' בן ציון גול,הבוכרים28/06/2007
מטה יהודה, בית נקופהתוכניתמי/ 308/ השינוי יעוד משטח חקלאי מיוחד (ביטול מסגרת חומה) לשטח חקלאי ב'. מושב בית נקופה.
ירושליםתוכנית9486הוספת קומה בשלושה בניינים שונים לשם הוספת יח"ד חדשות. בית צפפה.12/12/2007
ירושליםתוכנית8261קביעת בינוי לתוספת בניה במפלס 11.20+ להרחבות יח"ד קיימת.רחמילוביץ' 40,פ-זאב מז28/09/2006
ירושליםתוכנית9269שינוי יעוד אזור וקביעת בינוי לתוס' קומה לשם הרחבת יח"ד קיימות.רח' עזרת תורה 2720/08/2006
ירושליםתוכנית6600קביעת בינוי לשם תוספת יח"ד חדשה והרחבת 1 יח"ד קיימת.רח' אביטל 4 שכ' מקור חיים13/03/2007
ירושליםתוכנית8631שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספת קומה ויצירת 4 יח"ד חדשות בבנין קיים- שכ' שועפט28/08/2006
ירושליםתוכנית8119/ אשינוי במערך יעודי הקרקע וקביעת בינוי למבנה בן 2 קו' ליצירת 1 יח"ד, שועפט31/12/2006
ירושליםתוכנית9212קביעת בינוי עבור שני בנינים: הרחבת יח"ד, הגבהת גג רעפים. בית ישראל 39, ב-ישראל12/12/2006
ירושליםתוכנית10058שינוי יעוד שטח, הריסת בנין קיים ובניית חדש. רח' אבינדב 12, שכ' הבוכרים08/11/2006
ירושליםתוכנית9823שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' קומה לשם בניית יח"ד מגורים חדשה אבוהב 12, ב-וגן.24/01/2007
ירושליםתוכנית5761/ אתוספת בניה בקומת קרקע. רח' ברכיהו 1, שכ' בית הכרם20/08/2006
ירושליםתוכנית9571שינוי יעוד אזור מגורים השלמת קומה ג' שימוש בגג כמרפסת - הר נוף28/09/2006
מטה יהודה, מוצא עליתתוכניתמי/ 800/ והוספת קומה נוספת וקביעת מספר הקומות ל3 קומות מעל מרתף. מעלה האורן 21,מוצא-עלית28/08/2006
ירושליםתוכנית9300שינוי יעוד למגורים ', קביעת בינוי לתוספת בניה, הגדלת מס' קומות,פסגת זאב25/09/2006
ירושליםתוכנית3813/ דשינוי בינוי, קוי בנין ותוספת שטחי בניה, בניית חניון ועליו חצר משחקים שכ' רוממה21/07/2008
ירושליםתוכנית10273שינוי יעוד ממגורים 1 למגורים מיוחד,הקמת מבנה בן 9 קומות ועוד קומה רח' המעפילים23/10/2006
ירושליםתוכנית9119/ אהשלמת קומה ותוספת קומה לשם הרחבת יח"ד - גבעת שאול, רח' יונתן בן עוזיאל21/09/2006
ירושליםתוכנית9106תוספת בניה בקומת כניסה של בנין לשם הרחבת יחידת דיור, רמות, המשוררת זלדה 1624/12/2006
ירושליםתוכנית10092קביעת בינוי לתוספות בניה לשם הרחבת יח"ד קיימות, נווה יעקב, רחוב זוין31/12/2006
ירושליםתוכנית11027תוספת שטחים בקומת מקלט של בניין קיים, נוה פת,מתחם בין רח' ברל לוקר ופישר מוריס30/11/2006
ירושליםתוכנית8192/ אהרחבת שתי יח"ד קיימות, פסגת זאב, רח' יוספטל 1025/09/2006
ירושליםתוכנית11175תוספת בניה לבנין מאושר, תוספות 3 קומות, סה"כ 10 יח"ד, שכונת קטמן, רחל אמנו 3623/10/2006
ירושליםתוכנית3351/ גהרחבת קומת מרתף לשם הרחבת יח"ד קיימת בדירה שמעליה - רמת דניה30/11/2006
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 457/ אשינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 1 מיוחד, מבשרת ציון, רחוב השלום 4204/09/2006
ירושליםתוכנית6039/ בהרחבת יח"ד קיימת, הגדלת שטחי בניה, שכונת הר נוף, רח' שאולזון מס' 228/09/2006
ירושליםתוכנית9777הרחבות יח"ד קיימות, תלפיות מזרח, רחוב אדם 5124/12/2006
ירושליםתוכנית11353הרחבת יח"ד קיימת, שכונת מנחת, רח' הדישון 3224/12/2006
מטה יהודה, נחםתוכניתמשי/ 32הכנת תכנית מפורטת לצרכי רישום אדמות מושב נחם13/03/2007
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 12925שינוי תכנית ג/ 437016/10/2006
בקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, מטה אשר, משגב, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 12966הסדרת גבולות ושימושים, יער אחיהוד18/11/2008
מעלה חרמון, מג'דל שמסתוכניתג/ 13627מפעל קרטון- מג'דל שמס26/02/2007
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, עוזירתוכניתג/ 13725תכנית מתאר עוזייר02/04/2008
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, אל בטוף, רומאנהתוכניתג/ 13724תכנית מתאר רומאנה02/04/2008
גולן, אלוני הבשןתוכניתג/ 14145קידוח אלוני הבשן 8-אלוני הבשן:08/01/2009
נהריהתוכניתג/ 14211טיילת דרומית נהריה08/06/2006
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 14244שינוי יעוד מאיזור מגורים משולב עם מסחר לאיזור מסחר ומשרדים-תרשיחא:28/08/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, גורןתוכניתג/ 14334שינוי יעוד לתיירות ונופש , גורן09/07/2006
הגליל העליון, הגושריםתוכניתג/ 14457הרחבת קיבוץ הגושרים, בשילוב מוקדי תיירות,מסחר ושרותי דרך13/03/2007
נהריהתוכניתג/ 14575טיילת דרומית, טקע מרכזי, נהריה08/06/2006
יזרעאלים, עמק יזרעאל, הסולליםתוכניתמשצ/ 71תכניתמפורטת לצורכי רישום - הסוללים והסביבה
הגליל העליוןתוכניתג/ 14743קידוח חולה 105/03/2009
מעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 14802שינוי יעוד למגורים לחקלאיים ולשטח חקלאי מיוחד, יערה12/12/2006
הגליל המרכזי, כפר יאסיףתוכניתג/ 14825שינוי יעוד משטח תעשיה לתעשיה משולב במסחר ןהגדלת זכויות בניה, כפר יסיף24/01/2007
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתגנ/ 14968שינוי יעוד משטח למגורים א' לשטח מגורים משולב מסחר, אבו סנאן20/11/2006
אצבע הגליל, חצור הגליליתתוכניתגנ/ 15179חדרי אירוח, חצור הגלילית15/02/2007
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 15217שינוי יעוד ממגורים לשטח מתקנים הנדסיים, מעלות29/03/2007
בקעת בית הכרם, דיר אל-אסדתוכניתגנ/ 15284הגדלת זכויות בניה נקודתי למתן לגיטימציה, והקטנת קוי בניין, דיר אל אסד20/11/2006
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתגנ/ 15408איחוד וחלוקה ושינוי יעוד למלאכה זעירה, כפר דחי28/08/2006
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 15445החלפת שטחים בין מגורים ומבנה ציבור, יוקנעם עילית28/08/2006
עפולהתוכניתגנ/ 15502ר"ח קציר13/03/2007
נהריהתוכניתגנ/ 15560הגדלת אחוזי בניה ותוספת יח"ד, נהריה28/09/2006
נצרתתוכניתג/ 15529שכונת מגורים מערבית-נצרת19/09/2007
נהריהתוכניתג/ 15621מתחם הפינה (פינת הרחוב ויצן-סואלד) בנהריה13/03/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאל, נהללתוכניתמשצ/ 17/ 1תכנית לצורכי רישום, נהלל
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 706שינוי יעוד בשטח המיועד לתעשיה ומסחר לפארק עסקים משולב
רכס הכרמל, דאלית אל-כרמלתוכניתעד/ 257/ אשינוי יעוד שטח מחקלאי למגורים, עוספיה20/11/2006
נס ציונהתוכניתמח/ 174תוכנית מח/ 17413/10/2009
רחובותתוכניתרח/ 550/ ג/ 16שינוי יעוד חלקה ממגורים ב' למעורב מסחר ומגורים.28/08/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 1000/ 19/ 30הקלה בקו בנין מציר דרך מס' 40 מ-100 מ' ל-25 מ', קביעת יעודים ל- מסחר ומגורים.24/10/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 1/ 22/ יבביטול ש.צ.פ. והגדלת שטח מסחרי.22/07/2012
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 22/ 56איחוד וחלוקה בין ש.צ.פ., ש.ב.צ. ומגורים ב' ללא שינוי בשטח של כל יעוד קרקע.12/12/2006
דרום השרוןתוכניתשד/ 1002/ 17שינוי יעוד מש.צ.פ. לשטח למגורים.17/09/2008
דרום השרון, כפר מל"לתוכניתשד/ 19/ 18קביעת זכויות והוראות בניה בנחלה חקלאית,שינוי מ"אזור חקלאי" ל"מגורים וחקלאי בנח21/09/2006
הוד השרוןתוכניתהר/ 88/ 11/ יטקביעת זכויות והוראות בניה ותנאים להיתר בניה,שינוי בגודל מגרש מינימלי,בקוי בנין12/05/2009
שרונים, אליכיןתוכניתהצ/ 6/ 1/ 10/ דשינוי קו בנין קדמי,קביעת מפלס 0.00, הגדלת שטחי הבניה המותרים עיקריים ושרות.
רחובותתוכניתרח/ 1250/ 81שינוי ממגורים ב' לג',הגדלת מס' יח"ד,תוספת קומה חלקית,הקטנת קו בנין למרפסות בלב23/10/2006
פתח תקוהתוכניתפת/ 1216/ 45קביעת תכליות מותרות בשטח המיועד לבניין ציבורי.21/05/2007
מודיעין-מכבים-רעותתוכניתמר/ 177/ 117הגדלת שטח עיקרי , הגדלת שטח קומת קרקע.25/09/2006
כפר סבאתוכניתכס/ ב/ 2/ לדקביעת זכויות בניה.תותר בניית חדר ע"י סגירת מרפסות פתוחות ב-2 דירות,שמירת חזיתו09/08/2006
רחובותתוכניתרח/ 158/ 10/ גאחוד חלקות למגרש בניה אחד,ביטול חזית מסחרית והמרת שטחי המסחר במגורים,הוספת יח"23/10/2006
בני ברקתוכניתבב/ 704הרחבות דיור ברח' אבו פינת אבן גבירול26/02/2007
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 500תוכנית מאא/ 50030/01/2007
בני ברקתוכניתבב/ 770מבנה לתעסוקה14/06/2007
קרית אונותוכניתקא/ 342הגדלת שטחי בניה26/02/2007
בת יםתוכניתבי/ 444תוספת 1 יח'ד ברח' טבנקין 1819/06/2006
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 596/ קא/ 383שיקום אתר חיריה13/10/2009
רהטתוכנית17/ 02/ 223/ 14שטח לבנייני ציבור שכונה 28 רהט09/07/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 10שינוי בזכויות בניה - מגרש 140 שכונה ו' באר - שבע13/03/2007
להביםתוכנית20/ 03/ 303שמורת אירוס ירוחם21/09/2006
שקמיםתוכנית1/ 02/ 101מוביל מים וקולחים ארצי בתחום מחוז דרום (באר טוביה, שקמים ושמעונים)12/07/2007
חבל אילות, להביםתוכנית20/ 02/ 173/ 3שמורת טבע הר הנגב - הרחבה 1 - רמת נגב30/01/2007
רהטתוכנית17/ 03/ 196/ 7שכונה 29 - רהט31/12/2006
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 18שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ - תחנת מד"א ותחנת משטרה אזורית - נתיבות16/10/2006
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 13מבועים - מגרש מגורים מספר 50704/11/2009
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 15שכונה 2 - מגרש 654 - ערערה31/12/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 1רח' יריב אהרון- שכונת רמות ד' - באר שבע25/06/2006
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 1הגדלת שטחי מגרשים למגורים ע''י שינוי יעוד משצ''פ בשכונה 1 מגרשים 66-67 לקיה28/06/2006
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 6תחנת שאיבה ''ברור חייל''20/08/2006
אבו בסמה, תראבין א-צאנעתוכנית28/ 03/ 701תראבין שלב ב'02/08/2006