ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 298 מתאריך 16/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ דשינוי שטח משטח חקלאי א' לשטח חקלאי א' מיוחד - חוות סוסים - מושב שורש04/09/2007
הגליל המזרחי, הגליל התחתון, יבנאלתוכניתג/ 11614עוקף כפר קמא20/11/2006
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 13809חוסן-מגרש 32, שינוי לץכנית ג/ 2180:16/12/2010
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ לג/ 7574/ 03/ 86איחוד וחלקה מחדש, גודל מגרש מינימלי והגדל מס' יח"ד, סחנין
מבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 14589שכונת מגורים צפון מזרחית משהד22/10/2009
יזרעאלים, מגידו, עין השופטתוכניתג/ 15079עין השופט - הסדרת אזורי תעשיה ומשק08/11/2007
הגליל התחתון, כפר חטיםתוכניתגנ/ 15601שינוי יעוד למלון, כפר חיטים12/12/2007
מנשה-אלונהתוכניתמ/ 343מפעל גלעם08/11/2007
שומרון, ג'סר א-זרקאתוכניתש/ מק/ 1162חלוקה חדשה, גוש 10400 חל' 39, ג'סר אלזרקא17/05/2010
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ מק/ 1235שינוי קו בניין בגוש 10208 חלקה 17 בנימינה26/03/2007
כפר סבאתוכניתכס/ 21/ 11/ אבית אבות מסחר + משרדים.
נתניהתוכניתנת/ 545/ א/ 4שינוי יעוד מש.ב.צ. ושטח ספורט לדרך חדשה.
נתניהתוכניתנת/ 554/ ג/ 1/ אתוספת שטחים עיקריים ושטחי שרות,תוספת קומה מ2 קומות מרתף+4 קומות ל2 ק' מרתף+ 531/12/2006
גלילית מחוז תל אביב, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביבתוכניתתגפ/ 596/ קא/ 383שיקום אתר חיריה13/10/2009
בני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 2קיבוץ להב - שמעונים12/12/2007
נושאולנת"עאישור פרוטוקול