ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 233 מתאריך 06/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתג/ 14664תכנית מתאר צנדלה29/06/2009
מטה אשר, גשר הזיותוכניתג/ 14761הרחבת שטח התעשיה בקיבוץ גשר הזיו28/06/2007
גבעות אלונים, ביר אל-מכסורתוכניתג/ 15239שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, ביר אל מכסור04/09/2007
זבולון, קרית טבעוןתוכניתטב/ ד/ 239/ זב/ ד/ 205שיפור גיאומטרי-בטיחותי בדרך מס' 75 מצומת העמקים עד טבעון08/02/2010
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ ד/ 1272הפרדה מפלסית רכבת - מדרום לתחנת הרכבת בנימינה28/06/2007
דרום השרון, קסם, ג'לג'וליהתוכניתשד/ 1004/ 7שינוי יעוד קרקע:מש.צ.פ. למגורים ג', ממגורים לדרך.25/09/2006
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 131/ 15בריכות המים - גבעת ציון אשקלון30/11/2006
באר טוביה, באר-טוביה, ינוןתוכנית8/ 02/ 101/ 58שטח למעונות סטודנטים - מושב ינון04/09/2007
בני שמעון, להבתוכנית7/ 03/ 151/ 2קיבוץ להב - שמעונים12/12/2007
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 4קיבוץ גבים - האזור המשקי11/09/2007
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 59תכנית מתאר מחוזית דרום שינוי מס'59 ישובי קבע לפזורה הבדואית (ג)24/10/2007