ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 234 מתאריך 27/03/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, שרשתוכניתמי/ 843/ דשינוי שטח משטח חקלאי א' לשטח חקלאי א' מיוחד - חוות סוסים - מושב שורש04/09/2007
הגליל העליון, מעלה נפתלי, מרום הגליל, מבואות החרמוןתוכניתג/ 13450תכנית מפורטת יער ברעם מלכיה (1225)07/11/2011
מעלה הגליל, יאנוח-ג'ת, ינוח-ג'תתוכניתג/ 13489שנוי יעוד קרקע למגורים א' ודרך בג'ת הגלילית20/02/2008
מטה אשר, לוחמי הגיטאותתוכניתג/ 13617אתר כרייה וטיפול בפסולת גושית, לוחמי הגיטאות26/11/2009
מטה אשר, מעלה הגליל, מעלה יוסףתוכניתג/ 13710יערות פארק גורן,24/01/2007
בקעת בית הכרם, הגליל המרכזי, משגב, ירכא, מג'ד אל כרוםתוכניתג/ 14435מתחם יער תפן15/02/2012
הגליל התחתון, טבריהתוכניתג/ 14651מורדות ואדי רקת14/06/2011
משגבתוכניתג/ 15033שמורת טבע, הר כמון08/02/2010
גבעות אלונים, כאוכב אבו אל-היג'אתוכניתג/ 15230שנוי יעוד מחקלאי לאזור מגורים א', כאוכב
הגליל המזרחי, עפולה, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתג/ 15418תכנית מתאר - כפר דחי08/01/2009
מבוא העמקים, כפר כנאתוכניתג/ 15554שכונת מגורים צפון מערבית, כפר כנא
שפלת הגליל, שעבתוכניתג/ 15565תכנית מתאר שעב28/04/2010
מטה אשר, שפלת הגליל, תמרהתוכניתג/ 15756תוכנית מתאר - טמרה
הגליל העליון, מבואות החרמון, שאר ישובתוכניתגע/ מק/ 139שאר ישוב 38, יניב חן- איחוד וחלוקה בהסכמה.
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 521/ אהרחבת בית עלמין קיים, טירת כרמל08/11/2006
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 18שינוי יעוד משצ"פ לשב"צ - תחנת מד"א ותחנת משטרה אזורית - נתיבות16/10/2006
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 16תחנת שאיבה ''משה''13/03/2007
הגליל המזרחי, בוסתן אל מארג', דחיתוכניתתממ/ 2/ 56תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 56 - הרחבת הישוב דחי30/07/2007
שפלת הגליל, שעבתוכניתתממ/ 2/ 57תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 57 - הרחבת הישוב שעב28/06/2007
הגלבוע, הגילבוע, צנדלהתוכניתתממ/ 2/ 61תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 61 - הרחבת הישוב צנדלה28/03/2007
שפלת הגליל, תמרהתוכניתתממ/ 2/ 62תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 62 - הרחבת הישוב טמרה24/10/2007
קרית גתבקשה ועדה מקומיתקגת/ 1689500בקשה ועדה מקומית קגת/ 1689500
אשקלוןבקשה ועדה מקומיתאשק/ 2079510הקמת מתקן תקשורת כהגדרתו בתמ"א על עמוד חשמל קיים
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרבקשה ועדה מקומיתעחפ/ 20000557בקשה לשימוש חורג- ממחסן ליבוש פרחים מסחרי