ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 235 מתאריך 03/04/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
טבריהתוכניתג/ 13158מדרון האקליפטוס24/03/2010
יזרעאלים, עמק יזרעאל, גבתתוכניתג/ 14218תכנית מתאר קיבוץ גבת
הגלבוע, הגילבוע, אדירים, ברק, דבורה, חברתוכניתג/ 14304תכ' מתאר מקומית מפורטת "גוש חבר" - אדירים,ברק,דבורה ומרכז חבר
מבוא העמקים, כפר כנא, משהדתוכניתג/ 14589שכונת מגורים צפון מזרחית משהד22/10/2009
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 15879שינוי יעוד משטח חקלאי לשיקום מחצבה, ירכא
הגליל העליון, הגושריםתוכניתגע/ מק/ 144קיבוץ הגושרים -מתחם לולים
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 721התחדשות עירונית פינוי בינוי - מתחם גיורא, טירת כרמל22/03/2007
עמק חפרתוכניתעח/ 155שינוי ייעוד קרקע חקלאית למשק חקלאי מיוחד.14/06/2011
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 105קביעת שטח לאזור נופש מטרופוליני.ולאזור נופש מטרופוליני משולב בפתוח עירוני.
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ מק/ 522אור יהודה "מגרש חניה"
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 281יערות שחריה12/12/2007
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 15שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור - ערערה - שמעונים13/03/2007
בקשה ועדה מקומיתרנ/ 20050314אתר פרטנר ע"ב עמוד חשמל קיים באזור התעשיה בראש העין.
הגלבוע, הגילבוע, מגן שאולבקשה ועדה מקומיתגמז/ 20060106אתר סלקום ליד מגן שאול