ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 300 מתאריך 30/05/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית9640קביעת יעוד שטח לאזור תעשיה,קביעת בינוי ל3 מבני תעשיה רב תכליתיים,א.ת. עטרות23/07/2007
ירושליםתוכנית10484תוספת קומות למטרת מגורים על מבנה קיים, שינוי ממסחר למסחר מיוחד, מאה שערים26/06/2008
אצבע הגליל, הגליל העליון, מטולהתוכניתג/ 13121דרך מס' 669 (90) צומת כפר יובל - מטולה
עמק הירדןתוכניתג/ 15352שינו יעוד מתחם טבחה, המנזר הבנדקטיני27/11/2007
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 15786שינוי תקנוני לתכנית ג/ 5422-הוספת שימושים מסחריים לאזור מלאכה ותעשיה זעירה13/03/2007
יהוד-נווה אפריים, יהוד-מונוסון, יהודתוכניתיד/ 6179שינוי מאזור תעשיה ומש.צ.פ. למשרדים לתעשיה עתירת ידע ולדרך.05/03/2009
בת יםתוכניתבי/ 142/ 3/ אתוספת שטח ויחידות דיור למתחם המגורים15/01/2007
נושאולנת"עאישור פרוטוקול