ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה לנושאים תכנוניים עקרוניים

מס' 304 מתאריך 11/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
הגליל העליון, מבואות החרמון, רמות נפתליתוכניתג/ 8942מורדות רכס הרי נפתלי
חבל אילות, אילותתוכנית12/ 02/ 163מרכז מסחרי אילות26/09/2011
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
חבל אילותתוכנית2/ 02/ 238הרחבת מתקן הסבחה (התפלה) (מס' קודם 178/02/12)20/03/2008
נושאולנת"עאישור פרוטוקול
אילת, חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 21תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 21 - אילת אילות24/10/2007
קרית מלאכיתוכניתתממ/ 4/ 14/ 61תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום קריית מלאכי - הגדלת אזור הבינוי העירוני24/10/2007
בקשה ועדה מקומיתשקמ/ 20060232שימוש חורג להקמת מתקנים זמניים לארוע כפר המוסיקה קוקה קולה ללא סגירת חוף הרחצה