ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 240 מתאריך 19/06/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מעלה הגליל, מעלה יוסף, יערהתוכניתג/ 14622יעוד שטח למתקן הנדסי של חברת מקורות, יערה05/02/2008
טבריהתוכניתג/ 15171שינוי לתכנית ג/ 654013/03/2007
יזרעאלים, עמק יזרעאלתוכניתג/ 15772תוכנית מתאר- כפר התקוה21/07/2008
בקעת בית הכרם, משגב, דיר אל-אסדתוכניתג/ 15987בית עלמין צפוני אל שג'ור, שכ' דייר אל אסד20/03/2008
עירון, אום אל-פחםתוכניתענ/ 522שטח ציבורי חינוך קואס - אום אל פחם22/03/2007
שורקותתוכניתבר/ 304אגני שקוע והחדרה "יבנה 4" בתחום שיפוט שורקות
חוף השרון, בני ציוןתוכניתחש/ מק/ 2/ 30תוכנית חש/ מק/ 2/ 30
גלילית מחוז תל אביב, דרום השרון, הרצליה, רמת השרון, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז תל אביב, רמות השביםתוכניתמש/ 1תע"ש השרון
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 436פארק איבים - קק"ל20/02/2008
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 58מתקן שאיבה להבים - בשטח קידוח ציקלג 227/11/2007
בקשה ועדה מקומיתיזר/ 20050028בקשה לשימוש חורג לשטח אחסנה באזור התעשיה אלון תבור מפעל "תוסף קומפאונדס".