ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה למיון תוכניות - ולחוף

מס' 20 מתאריך 12/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
עכותוכניתג/ 10895תכנית מתאר לעכו העתיקה04/09/2007
מטה אשר, חצרות יסףתוכניתג/ 14905מבנה שאיבה לשאיבת מי מים למפעל התפלה.
חוף השרון, ארסוףתוכניתחש/ 10/ 5/ יגהגדלת זכויות הבניה למטרות עיקריות, הגדלת שטחי שרות תת קרקעיים עפ"י תכסית מותרת24/12/2009
בת יםתוכניתבי/ 142/ 3/ אתוספת שטח ויחידות דיור למתחם המגורים15/01/2007
נושאולסח - מצוקמצוק החוף - מדיניות