ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 642 מתאריך 27/07/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית8096/ אקביעת בינוי להקמת בניין חדש בן 2 קומות לשם יצירת 4 יח"ד חדשות. שכ' שועפט.28/06/2007
ירושליםתוכנית9945ישיבת קמניץ, כנסת בית יצחק. הרחבות בניה בקומות השונות. רח' דוד חזן והבוכרים30/01/2007
ירושליםתוכנית9971שינוי יעוד וקביעת בינוי לבניית 2 בניינים חדשים למגורים - שכונת ראס אל עמוד13/03/2007
ירושליםתוכנית10112קביעת בינוי ל2 בניינים בני 3 ו 4 קו' ליצירת 5 יח"ד וגן ילדים. שכ' ג'בל מוכבר07/02/2007
ירושליםתוכנית9964תוספת של קומת מגורים הכוללת 2 יח"ד. רח' מלכי ישראל 7113/03/2007
ירושליםתוכנית10321שינוי יעוד וקביעת בינוי לתוספות בניה במפלסים השונים להרחבות.קצנלבוגן 72,הר-נוף14/06/2007
ירושליםתוכנית7481/ בשינוי יעוד וקביעת בינוי לתוס' 2 קו' על בנין קיים ליצירת 9 יח"ד.חנה 9-15 ת-ארזה13/05/2007
ירושליםתוכנית9954קביעת הרחבת דיור בקומת קרקע תחתונה ועליונה - ברח' זאב שרף 5-3 , פסגת זאב20/08/2007
ירושליםתוכנית9913קביעת בינוי בשטח, הגדלת שטחי בניה מירביים בשכונת גאולים, רח' שמשון 515/02/2007
ירושליםתוכנית10377שינוי יעוד לאזור מגורים מיוחד, קביעת בינוי לתוספת בניה, רח' חזקיהו המלך 1612/01/2009
הראל, מבשרת ציוןתוכניתהל/ 466שינוי יעוד ממגורים 2 למגורים 2 מיוחד ע"י לוספת שטחים עיקריים, מבשרת ציון08/08/2007
ירושליםתוכנית7595/ אשינוי יעוד ממגורים 1 למגורים 2, שכונת תלפיות, רח' רבינו פוליטי 1825/08/2009
ירושליםתוכנית4708/ אהפיכת שטח חניה קיים לשטח עיקרי עבור בניה מחסנים, בית וגן, רח' חיד"א 2 , הפסגה22/03/2007
ירושליםתוכנית11156תוספת בניה להרחבת דיור,שינוי ממגורים 2 מיוחד למגורים מיוחד, מחניים, ניסן בק 2629/03/2007
ירושליםתוכנית4253/ אהכשרת קומת קרקע ל- 4 יח"ד חדשות במקום מחסנים, גונן ח', בר יוחאי 10328/06/2007
ירושליםתוכנית10730תוספת לשם הרחבת יח"ד קיימות ותוספת 2 קומות לשם תוספת יח"ד , רחביה רשב"א 1814/06/2007
ירושליםתוכנית5445/ אשינוי ממגורים 1 מיוחד למגורים מיוחד, הר נוף, רחוב קצנלבוגן 5808/08/2007
ירושליםתוכנית10492תוספת שתי קומות לשם יצירת יח"ד חדשה והרחבת יח"ד, שרירא גרון 4, ק. משה29/08/2010
ירושליםתוכנית11049/ אהרחבת יח"ד קיימות, שינוי ממגורים 2 למגורים מיוחד, הר נוף, האדמור מרוז'ין 2726/02/2007
מטה יהודה, טל שחרתוכניתמי/ 770/ זחלוקת מגרש קיים מס' 61 ל- 2 מגרשים, מושב טל שחר מגרש 6130/01/2007
מרום הגליל, דלתוןתוכניתג/ 12683הרחבת מושב דלתון04/09/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 12744הרחבת שטח למבני ציבור, הגדלת זכויות בניה וביטול תוואי דרך, בדרום מערב סכנין20/08/2007
הגלבוע, הגילבוע, טמרה (יזרעאל)תוכניתג/ 13179שינוי יעוד למגורים טמרה30/04/2007
גבעות אלונים, יזרעאליםתוכניתג/ 13449תכנית מפורטת יערות קרית אתא21/06/2010
משגב, קורניתתוכניתג/ 13548הרחבת הישוב קורנית27/11/2007
גולן, קשתתוכניתג/ 13630מאגר דינור
מבוא העמקים, רמת ישיתוכניתג/ 13620התווית דרך מקומית13/05/2007
מעלה נפתלי, מעלות-תרשיחאתוכניתג/ 13779שינוי יעוד משטח חקלאי לש.צ.פ. בשכונה-יפה נוף26/02/2007
טבריהתוכניתג/ 13814מרכז ספורט אזורי26/02/2007
הגליל המזרחי, עילבוןתוכניתג/ 13934חלוקה ושינוי יעוד למגורים משולב במסחר:22/03/2007
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 13960שינוי יעוד משטח חקלאי ומגורים א' לתחנת תדלוק במערב עראבה:
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14235שינוי יעוד משטח חקלאי למגורים א' בצפון עראבה:15/02/2007
גולן, גבעת יואבתוכניתג/ 14264גבעת יואב 170
הגליל המרכזי, ירכאתוכניתג/ 14280שינוי יעוד משטח לתכנון בעתיד למסחר ותעשיה זעירה ומגורים א' באזור תעשיה ירכא21/06/2010
עמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 14359שדי תרומות - הרחבת מגורים 69 יח"ד29/03/2007
מעלה הגליל, מעלה יוסף, חוסןתוכניתג/ 14489הגדלת שטח מגורים בנחלה 36 במושב חוסן, שנוי לג/ 2180 המאושרת30/04/2008
גולן, מעלה גמלאתוכניתג/ 14646שינוי יעוד קרקע לשטח חקלאי מיוחד ודרך גישה - לולים, גמלא14/06/2007
מבוא העמקים, עילוטתוכניתג/ 14668תחנת תדלוק ומסחר, עילוט05/03/2009
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14636שנוי יעוד נקודתי ממגורים א' לתעשיה ומלאכה זעירה והגדלת זכויות, סכנין18/08/2008
לב הגליל, עראבהתוכניתג/ 14637שנוי יעוד נקודתי ממגורים ומסחר למלאכה מסחר ומשרדים, עראבה15/02/2007
גולן, מיצרתוכניתג/ 14640מאגר מיצר31/12/2006
הגליל העליון, מבואות החרמון, שדה אליעזרתוכניתג/ 14436שדה אליעזר - מרכז הישוב27/11/2007
גולן, יונתןתוכניתג/ 14747שמורת טבע אירוס הגולן תנוריה15/02/2007
גולןתוכניתג/ 14749שמורת טבע בב אל הווה15/02/2007
גולן, קשתתוכניתג/ 14751שמורת טבע , בריכת פרג'15/02/2007
גולן, רמת מגשימיםתוכניתג/ 14753שמורת טבע - אחו חספיה12/07/2007
מעלה הגליל, מעלה יוסף, נטועהתוכניתג/ 14828שינוי יעוד לתיירות ונופש, נטועה26/02/2007
גולןתוכניתג/ 14917שמורת טבע - עינות עורבים12/07/2007
מעלה נפתלי, חורפישתוכניתג/ 14155שינוי קוי בנין לדרך אזורית 89, חורפיש11/09/2007
עמק המעיינות, שדי תרומותתוכניתג/ 15049שכונת בנים, הגדלת זכויות בניה, שדי תרומות28/02/2008
עמק המעיינות, ניר דוד (תל עמל)תוכניתג/ 15129איחוד וחלוקה בשטח מגורים, קיבוץ ניר דוד30/04/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15145הגדלה נקודתית של זכויות בניה והקטנת קוי בניין, סכנין15/02/2007
יזרעאלים, מגידו, מדרך עזתוכניתג/ 15138אתר טיפול בזבל רפתות, מדרך עוז12/07/2007
נצרתתוכניתג/ 15173מרכז עסקים, אלוופא, נצרת31/12/2006
מעלה הגליל, שלומיתוכניתגנ/ 15201שינוי אחוזי בניה ושינוי יעוד ממגורים למגורים משולב עם תיירות ונופש, שלומי08/01/2008
מטה אשר, בצתתוכניתג/ 15248מסחר במושב בצת21/05/2007
גבעות אלונים, אעבליןתוכניתגנ/ 15237שינוי יעוד משטח חקלאי לאזור מגורים, אעבלין11/09/2007
גולן, אורטלתוכניתג/ 15198שמורת טבע אורטל12/07/2007
משגבתוכניתגנ/ 15478מרכז שרותים, משגב28/02/2008
נצרתתוכניתגנ/ 15539שינוי בהוראות וזכויות בניה26/02/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15637הגדלה נקודתית של זכויות בניה במרכז סח'נין.31/07/2008
יקנעם עיליתתוכניתגנ/ 15644שינוי בהוראות וזכויות בניה-יוקנעם עלית26/02/2007
לב הגליל, סח'ניןתוכניתגנ/ 15849לגיטימציה למבנה מגורים בתוך תוואי דרך מס' 67 ע"י הצרת הדרך, דר' סכנין
גלילית - מחוז חיפה, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, מרחב תכנון מחוזי- מחוז חיפהתוכניתחפאג/ 1241תחנת תדלוק ראס עאמר.
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ 1053גבעת חן הירוקה - בנימינה21/07/2008
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 639שינוי הוראות בנייה ברחובות הברוש והאלה, שכונת איילת הכרמל
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ 24/ ב"מגורים בצפון כרכור"28/02/2008
מנשה-אלונהתוכניתמ/ 345פעילות לא חקלאית במושבים12/12/2007
חיפהתוכניתחפ/ 1691/ טשינוי בהוראות בינוי, רח' הסחלב 7-5, חיפה15/02/2007
שומרון, זכרון יעקבתוכניתש/ 1243שינוי יעוד משצ"פ לאב"צ זכרון יעקב11/09/2007
שומרון, פרדס חנה-כרכורתוכניתש/ ד/ 1129/ בדרך מס' 651 - הפרדת מפלסים13/03/2007
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ ד/ 1272הפרדה מפלסית רכבת - מדרום לתחנת הרכבת בנימינה28/06/2007
שומרון, בנימינה-גבעת עדהתוכניתש/ ד/ 1270הפרדה מפלסית בין דרכים 653/652 ורצועת רכבת - בנימינה
דרום השרון, גבעת השלשהתוכניתשד/ 462/ 10להסדיר את הפעילות בגן האירועים הקיים במסגרת חוקי התכנון והבניה.04/09/2007
טייבהתוכניתטב/ 2886.
טייבהתוכניתטב/ 3068שינוי יעוד מאזור חקלאי07/03/2010
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 190קביעת קו בנין בחזית מזרחית, צפונית, מערבית ודרומית, הגדלת מס' יח"ד, ומס' קומות24/10/2007
עמק לוד, כפר חב"דתוכניתעל/ 525/ 37מגרש לבניני ציבור, מרכז כנסים כפר חב"ד.12/10/2008
רחובותתוכניתרח/ 800/ א/ 30בקשה לתוספת יח"ד בקומת העמודים המפולשת בבנין קיים.
רחובותתוכניתרח/ 950/ 37שינוי מאזור לפיתוח לאזור מגורים ג' מיוחד ואזור מגורים קיים, קביעת זכויות בניה.07/10/2010
מצפה אפק, באר יעקבתוכניתממ/ 1482/ 1שכ' נאות גנים - תוספת שטח בניה עיקרי במגורים ב' מיוחד, הרחבת דרך משולבת.
חבל מודיעין, אחיסמךתוכניתגז/ 393/ 26הגדרת שטח "למתקנים הנדסיים" כוללת הגדרת זכויות בניה.27/11/2007
מזרח השרון, קלנסווהתוכניתמש/ 7/ 1/ 212שינוי שטח מגרש מינימלי,שינוי קוי בנין,חלוקת מגרש 9 לשני מגרשים,הגדלת אחוזי בני23/01/2008
זמורה, מזכרת בתיהתוכניתזמ/ 44/ 4שינוי יעוד מגרש משטח לבניין ציבורי למגורים א' ושביל ציבורי.30/04/2007
ראשון לציוןתוכניתרצ/ 1/ 6/ 88תוספת שטח עיקרי לבניית חדרים על הגג.24/10/2007
ראש העיןתוכניתרנ/ 2009/ 3נוה אפק הצבאית-תוספת הגדלת שטח הבניה המותר לצורך הרחבת בתים קיימים ללא שינוי23/01/2008
ראש העיןתוכניתרנ/ 37שינוי קרקע משטח לבניני ציבור לדרך חדשה (קיימת).29/03/2007
רחובותתוכניתרח/ 400/ 49תוספת מרפסות מקורות לדירה מאושרת ליח"ד אחורית בלבד, לא ניתן לפצל הדירה לשניים.20/08/2007
הוד השרוןתוכניתהר/ 485/ 39הפיכת יעוד שטח מאזור פתוח לאזור מגורים ב' מיוחד.30/01/2007
רחובותתוכניתרח/ 450/ 7/ 1שינוי ממגורים ב' לג',תוספת יח"ד,תוספת שטח עיקרי,שינוי בקו בנין קדמי למרפסות מק15/02/2007
מצפה אפק, בית דגןתוכניתממ/ 2016/ 8הגדלת שטח הבנייה, הקטנת קוי בנין.19/03/2009
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.08/11/2006
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 282/ 4הרחבת קבוץ חפץ חיים - שכונת גני-טל.26/11/2006
רמת גןתוכניתרג/ 340/ ג/ 18הוספת תכלית(מעבר כלי רכב בשטח ציבורי פתוח)24/12/2006
רמת גןתוכניתרג/ 1294שינוי יעוד מיחידה מסחרית למגורים29/03/2007
אור יהודה-אזור, אור יהודהתוכניתמאא/ 507מגורים,תעסוקה- שכונת נווה רבין20/08/2007
רמת השרוןתוכניתרש/ 1028הגדלת זכויות בניה ,תוספת קומה ,ושינוי בקו בנין12/07/2007
בת יםתוכניתבי/ 400/ 4מרכז עסקים ובידור13/03/2007
רהטתוכנית17/ 03/ 296/ 5מרכז אזרחי - רהט24/01/2007
אופקיםתוכנית23/ 03/ 107/ 33שכונת בן גוריון אופקים20/11/2006
להביםתוכנית20/ 02/ 172/ 1שמורת טבע - מצוק הצינים04/09/2007
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 158מתחם שד' ירושלים- רחוב בן צבי אפרידר- אשקלון23/07/2007
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 131מבנה משרדים - רחוב כצנלסון - אופקים24/01/2007
עומרתוכנית14/ 03/ 117/ 3חריגה בקו בנין - רחוב ציפורן מגרש 270 - עומר08/08/2007
שקמים, לכיש, שפירתוכניתד/ 6/ 02/ 224/ 14דרך 35530/04/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 95תכנית פינוי ובינוי שכונה א' באר שבע
גלילית מחוז הדרוםתוכנית1/ 02/ 102תכנית מיתאר מקומית למבנים חקלאיים בשטחים שיעודם קרקע חקלאית05/06/2008
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 80בית כנסת לזכר חללי צה"ל - רחוב כלנית 20 - קרית מלאכי22/03/2007
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 03/ 112/ 4קיבוץ גבים - האזור המשקי11/09/2007
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 1תוספת מגרשים בשכונה מס' 31 כסייפה12/12/2007
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 15תחנת תדלוק ומבנה ציבור - שכונה 8 לקיה31/07/2008
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 267/ 1שינוי בהנחיות בניה מגורים א' שכונות 3, 6 - תל שבע12/12/2006
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 22שינוי בזכויות בניה - נחל בקע - באר שבע27/11/2007
שקמים, חוף אשקלון, גיאהתוכנית6/ 03/ 158/ 8מושב גיאה19/09/2007
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 489תחנות שאיבה פתחת שלום ויבול13/03/2007
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 15שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח למבני ציבור - ערערה - שמעונים13/03/2007
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 16תחנת שאיבה ''משה''13/03/2007
אשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 22שינוי בהנחיות בניה - אזור תעשיה צפוני - אשדוד20/11/2006
שקמים, יואבתוכנית6/ 02/ 251/ 2שיקום אתר כריה - נחלה צפון24/12/2006
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 6חווה לגידול פטריות פעמי תש''ז23/10/2006
מיתרתוכנית15/ 03/ 102/ 37בית כנסת ע''ש הרשטיק מיתר30/01/2007
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 22רחוב גוייטין דוד 12 - באר שבע23/10/2006
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 253חקלאות ימית בים התיכון מול חופי אשדוד לצרכי ניסוי (פיילוט)12/12/2006