ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 661 מתאריך 21/08/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 114/ 43אזור תעשיה אשדוד21/09/2006
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 13אתר לסילוק פסולת יבשה - תל שבע21/09/2006
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 03/ 104/ 3קיבוץ משמר הנגב25/09/2006