ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדת משנה סטטוטורית למיון תכניות-וולק"ח

מס' 246 מתאריך 18/09/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה יהודה, נחשוןתוכניתמי/ 910יער בקוע נחשון- פירוט מתחמי היער ע"פ תמ"א 22. עדכון/התאמה/תיקונים לתמ"א 2230/04/2008
מרום הגליל, כלניתתוכניתג/ 14754מתקן מקורות קידוח כלנית 3, כלנית01/06/2010
מנשה-אלונה, אלונהתוכניתמ/ 352שימושים לא חקלאיים במושבי המועצה האזורית אלונה04/11/2009
חוף הכרמל, עפרתוכניתחכ/ 343אתר למגלשות הרים במצפור עופר10/03/2008
קסם, כפר קאסםתוכניתק/ מק/ 3402שינוי יעוד חלק מאזור חקלאי, קביעת הנחיות לבינוי ולפיתוח תשתית26/07/2010
דרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 674דרכים חקלאיות,שבילי אופניים ורכב שירות במ. נחל הירקון
עמק לוד, צפריהתוכניתעל/ מק/ 487/ 18/ אמושב צפריה14/06/2010
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 13תחמ"ש זמורות - שקמים23/07/2007
שמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 2אזור תעשיה - קיבוץ עין השלושה20/08/2007
שמעונים, אשכול, ניריםתוכנית7/ 03/ 107/ 3פאב קיבוץ נירים28/06/2007
קרית שמונהתוכניתתממ/ 2/ 64תכנית מתאר מחוזית, מחוז הצפון, תמ"מ 2, שינוי מס' 64 - הרחבת הישוב קריית שמונה22/05/2008
הגליל העליון, מנרהבקשה ועדה מקומיתגע/ 2005260בקשה להקמת תורן לאנטנה
הגליל העליון, מנרהבקשה ועדה מקומיתגע/ 2004177בקשה להקמת אנטנה לתורן