ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - המועצה הארצית לתכנון ולבניה

מס' 478 מתאריך 07/11/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכניתתמא/ 13/ 3/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית -שינוי מס' 3- חופי חיפה וטירת כרמל16/08/2007
נושאמועצה ארצית(2)אישור פרוטוקול
נושאמועצה ארצית(1)הודעות היו"ר
אבו בסמה, אופקים, באר שבע, גלילית מחוז הדרום, דימונה, מיתר, עומר, ערד, רהט, רמת חובב, רמת נגב, שקמיםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 23תכנית מתאר מחוזית חלקית מחוז דרום שינוי מס' 23 אזור באר שבע08/08/2012
תוכניתתמא/ 3/ 78תכנית מתאר ארצית לדרכים- שינוי מס' 78 - שינוי מערך הדרכים במחוז חיפה26/04/2007
תוכניתתמא/ 34/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית למשק המים - איגום, החדרה והידרולוגיה16/08/2007
תוכניתתמא/ 19/ 3תכנית מתאר ארצית - בתי עלמין - שינוי בהוראות התכנית26/04/2007
נושאתקנות/ 02/ 39ג'תקנות חדשות מכח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות - פרק נגישות - המשך דיון
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 64תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי 64 שינוי בהוראות התכנית (סעיפים 11 ו-14)08/11/2007
תוכניתתמא/ 3/ 84תכנית מתאר ארצית לדרכים תמ"א 3 שינוי מס' 84-שינוי מערך הדרכים במרחב אילת-אילות26/04/2007
תוכניתתמא/ 3/ 85תכנית מתאר ארצית לדרכים, תמ"א 3 שינוי מס' 85 - מטרופולין באר שבע
תוכניתתמא/ 23/ 22תכנית מתאר ארצית למסילות ברזל מס' תמ"א 23, שינוי מס' 22 - מטרופולין באר שבע
תוכניתתמא/ 14/ 6תכנית מתאר ארצית לכרייה וחציבה - תמא/ 14 שינוי מס' 6 - שינוי בהוראות התכנית16/08/2007
נושאתקנות/ 63אימוץ תקן ישראלי ת"י 5435
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 64/ אתכנית מתאר מחוז דרום תממ14/4 שינוי 64/א שינוי בהוראות התכנית (סעיף 10 חשמל)22/05/2008