ישיבת מועצה הארצית לתכנון ולבניה - ועדה לשמירה על קרקע חקלאית ושטחים פתוחים

מס' 509 מתאריך 16/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מבוא העמקים, ריינהתוכניתג/ 12614שכונת מגורים, ריינה24/03/2010
הגליל המרכזי, אבו סנאןתוכניתג/ 14712שינוי יעוד משטח חקלאי לשטח מגורים א' והתווית דרך, צפון, אבו סנאן08/01/2008
מרום הגליל, עמוקהתוכניתג/ 15152תיירות משולב באומנות, עמוקה
הגליל העליון, מבואות החרמון, כרכםתוכניתג/ 15265כרכום- הרחבת הישוב18/11/2008
צפתתוכניתג/ 15610שינוי והתאמה באזור מלונאות קיים, מצפה הימים, צפת
מורדות הכרמל, טירת כרמלתוכניתמכ/ 663/ אהקצאת שטחים למתקני הנדסה, תשתיות ושטחים לצרכי ציבור, טירת כרמל10/03/2008
חוף הכרמל, החותריםתוכניתחכ/ 20/ חתכנית מתאר לקיבוץ החותרים.10/03/2008
גלילית - מחוז חיפה, חוף הכרמל, מרחב תכנון מחוזי-חיפה, כרם מהר"לתוכניתחפאג/ 1326/ חכ/ 282/ בנחל מהר"ל05/06/2008
עמק חפרתוכניתעח/ 155שינוי ייעוד קרקע חקלאית למשק חקלאי מיוחד.14/06/2011
הוד השרוןתוכניתמח/ 263יצירת ציר ציבורי המחבר את ציר החינוך ו"שדרת הפרדס" עם מרכז העיר.הוחלף מהר/1305
דרום השרון, נוה ירקבקשה ועדה מקומיתשד/ ש/ 674דרכים חקלאיות,שבילי אופניים ורכב שירות במ. נחל הירקון
רחובותתוכניתרח/ מק/ 2109/ 1רחובות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 158מתחם שד' ירושלים- רחוב בן צבי אפרידר- אשקלון23/07/2007
שקמים, חוף אשקלון, נתיב העשרהתוכנית6/ 03/ 228/ 2מושב נתיב העשרה - הרחבת חלקות קיימות04/11/2009
נושאולקחש"פ(1)אישור פרוטוקול
עמק חפר, בית יצחק-שער חפרבקשה ועדה מקומיתעחפ/ 20000557בקשה לשימוש חורג- ממחסן ליבוש פרחים מסחרי