ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 683 מתאריך 25/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ירושליםתוכנית11027תוספת שטחים בקומת מקלט של בניין קיים, נוה פת,מתחם בין רח' ברל לוקר ופישר מוריס30/11/2006
שמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 02/ 488אתר ליצור קומפוסט - עין השלושה30/11/2006