ישיבת שר הפנים - ועדה לעיון ואישור תוכניות -שר הפנים

מס' 684 מתאריך 31/10/2006

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
מטה אשר, יסעורתוכניתג/ 14076הרחבת קיבוץ יסעור12/12/2006
לב הגליל, סח'ניןתוכניתג/ 14231הגדלת זכויות בניה, איחוד וחלוקה בהסכמה, קווי בנין ותכסית במרכז סכנין:12/12/2006
שורקות, נחל שורק, חפץ חייםתוכניתבר/ 312הרחבת קבוץ חפץ חיים, החלקות החקלאיות.08/11/2006